TTS - Työtehoseura

Hybridiratkaisut tulevat omakotitalojen lämmitykseen - TTS testaa poistoilmalämpöpumppua aurinkopaneeleihin yhdistettynä

Lehdistötiedote   •   Huhti 16, 2013 13:00 EEST

EU pyrkii säästämään energiaa ja korvaamaan fossiiliset energiamuodot uusiutuvalla energialla. TTS:ssa käynnissä olevassa EcoHousing-Interregprojektissa kerätään kokemusperäistä ja tutkimustietoa erilaisten bioenergiaa käyttävien lämmityskattiloiden ja tulisijojen ominaisuuksista omakotitalojen lämmityksessä. Biopolttoaineena on käytetty pilkkeitä ja erilaisia puupellettejä. Myös aurinkoenergian käyttöä on tutkittu puupellettilämmityksen yhteydessä. Työtehoseuran lisäksi kokeita tehdään Riikan Teknillisessä Yliopistossa sekä Viron Maayliopistossa Tartossa.


Uusimmassa kokeessa TTS simuloi omakotitalon lämmitystä hyödyntämällä aurinkoenergiaa yhdessä poistoilmalämpöpumpun kanssa. Poistoilmalämpöpumppu ottaa rakennuksesta ulosmenevästä ilmasta lämpöä talteen. Tätä lämpöä jaetaan takaisin lämmitykseen, lämpimään käyttöveteen sekä ilmanvaihtoon. TTS:n testin tavoitteena on saada selville, kuinka paljon poistoilmalämpöpumppuun yhdistetyt 6 m2 aurinkokennot voivat tuottaa energiaa Suomen oloissa vuoden koejakson aikana. Omakotitalon energian kulutusta simuloidaan mittaamalla lämpimän käyttöveden kulutusta ja tutkimalla ilmanvaihtoa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Nibe Energy Systems Ab:n kanssa.

Hybridilämmityskokeiden ohella EcoHousing-hankkeessa on tuotettu ajantasaista ja uudentyyppistä koulutusmateriaalia (mm. videoita, animaatioita ja pelejä) lämmityskattiloiden asentajien ja energianeuvojien koulutusta varten.

Hankkeessa kehitetään myös puolueetonta, asiakaslähtöistä ja laajat kuluttajapiirit tavoittavaa energianeuvontaa. Tässä tarkoituksessa on järjestetty neuvonta- ja koulutustilaisuuksia eri organisaatioiden energianeuvontaa hoitaville henkilöille ja tuotettu heille neuvontamateriaalia.

EcoHousing- hankkeen koordinaattorina toimii TTS – Työtehoseura ry. Partnereina ovat: Riga Technical University - Institute of Energy Systems and Environment; Tallinn University, Institute of Informatics; Baltic Environmental Forum; Tallinn University of Technology, Tartu College; Estonian University of Life Sciences. Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2011 – 31.12.2013.

Lisätietoja:

www.ecohousing-project.eu

sekä Erkki Pesonen, erkki.pesonen@tts.fi, gsm
044-7143777 ja

Jyrki Kouki, jyrki.kouki@tts.fi, gsm.
050-5186567

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 8000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta sekä energia- ja ekotehokkuutta. www.tts.fi