Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hyönteiskasvatusaiheinen seminaari Seinäjoella 1.2.2017

Lehdistötiedote   •   Tammi 26, 2017 15:55 EET

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (Entolab) -hanke järjestää hyönteisaiheisen seminaarin 1.2.2017. Aamupäivän työskentely alkaa työpajalla hyönteiskasvatukseen liittyvistä tiedontarpeista. Iltapäivällä kello 12.15 alkaen kuullaan luentoja muun muassa hyönteisten kasvatuksesta ja hyönteisten elintarvike- ja rehukäyttöä koskevasta lainsäädännöstä.

Seminaarissa puhuvat professori Arnold van Huis Alankomaista etäyhteyden avulla, hyönteisiä kasvattava Panu Ollikkala, ylitarkastajat Anna Mizrahi ja Tarja Root Evirasta, koordinaattori Jaakko Korpela Turun yliopistosta, tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta ja tutkimusjohtaja Timo Nieminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Professori Arnold van Huis on tehnyt pitkän uran tutkijana ja osallistunut muun muassa syötäviä hyönteisiä koskevan FAO:n raportin laatimiseen. Hänen esityksensä aiheena on hyönteisten kasvatus. Panu Ollikkala kasvattaa Kurikassa kotisirkkoja muun toiminnan ohessa ja kertoo omia kokemuksiaan kotisirkkojen kasvatuksesta. Anna Mizrahi ja Tarja Root käsittelevät hyönteisten rehu- ja elintarvikekäyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja Jaakko Korpela puhuu hyönteisten syömiseen liittyvästä kuluttajakyselystä. Entolab-hankkeen esittelyn pitää tutkimusprofessori Jarkko Niemi ja kotisirkkojen ravintovaatimuksia valaisee tutkimusjohtaja Timo Nieminen.

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (Entolab) -hankkeen tavoitteina on edistää uuden yritystoiminnan kehittymistä ja hyönteiskasvatuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Viidestä osiosta koostuva hanke 1) kokoaa yhteen tietoa tuotantoprosessista ja sen toteuttamistavoista yritysmittakaavassa sekä arvioi tuotannon taloudellisuutta Etelä-Pohjanmaalla; 2) Testaa erilaisten Etelä-Pohjanmaalla saatavilla olevien ravintolähteiden toimivuutta kotisirkkojen kasvatuksessa; 3) kartoittaa kotimaisen hyönteistuotannon riskejä sekä luo viitekehyksen tai ohjeistuksen, miten riskejä tulisi hallita, jotta tuoteturvallisuus voidaan varmistaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla; 4) selvittää hyönteisten käyttöarvon sekä keinoja, joilla yritykset pääsisivät tehokkaasti hyönteismarkkinoille; ja 5) viestii ja jalkauttaa tuloksia eteläpohjalaisiin yrityksiin.

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (Entolab) -hankkeen toteuttavat Luonnon-varakeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoja:

Jarkko Niemi, tutkimusprofessori, puh. 029 532 6392 e-mail: jarkko.niemi(a)luke.fi

Timo Nieminen, tutkimusjohtaja (elintarviketurvallisuus), puh.  040 755 5129 e-mail: timo.t.nieminen(a)helsinki.fi

Ilkka Latomäki, tuntiopettaja, puh. 040 680 7295 e-mail: ilkka.latomaki(a)seamk.fi

 

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi