Editor Helsinki Oy

Hyvä henkilöstöjohtaminen on kilpailuetu

Lehdistötiedote   •   Touko 12, 2014 08:34 EEST

Vaasan yliopiston uusi HR MBA –täydennyskoulutusohjelma tarjoaa kattavat työvälineet aktiiviseen henkilöstöjohtamiseen.

Henkilöstöjohtamisen koulutuksessa ja tutkimuksessa akateemista kärkeä edustava Vaasan yliopisto lanseeraa uuden henkilöstöjohtamisen täydennyskoulutusohjelman. HR MBA on suunnattu henkilöstöalan asiantuntijoille tai sellaiseksi aikoville.

Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamiseen erikoistuneeseen tutkijaryhmään kuuluu kaikkiaan noin 25 tutkijaa, joista kymmenen tohtoria – heistä neljä professoria. Tarjolla on myös Suomen erikoistunein henkilöstöjohtamiseen keskittynyt maisteriohjelma. HR MBA:n tieteellisinä asiantuntijoina toimivat professori Riitta Viitala ja henkilöstöjohtamisen maisteriohjelman ohjelmajohtaja Maria Järlström. Kouluttajina on asiantuntijoita niin liikemaailman kuin tutkimuksenkin puolelta.

Viitalan mukaan Suomen yrityselämässä on henkilöstöjohtamisen alueella roimasti kehittämisen varaa ja mahdollisuuksia.

– Henkilöstöjohtaminen vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Se on haastava johtamisen kenttä, joka voidaan hoitaa hyvin tai huonosti tai konservatiivisesti tai innovatiivisesti kuten mikä tahansa muukin johtamisen alue yrityksessä. Parhaimmissa yrityksissä sovelletaan erilaisia henkilöstökäytäntöjä luovasti ja taitavasti tukemaan yrityksen liiketoimintastrategiaa. On suora kilpailuetu, että saa yrityksen henkilöstöjohtamisen sellaiselle tasolle, että sinne halutaan töihin ja annetaan parhaansa, Viitala sanoo.

Henkilöstöjohtamista on kehitettävä toimintaympäristön muuttuessa. Esimerkiksi nuorten työntekijöiden kohdalla työpaikan hyvä henki ja mahdollisuus joustoihin ovat nousseet jopa palkkausta tärkeämmiksi tekijöiksi.

Viitala muistuttaa, että henkilöstökustannukset ovat merkittävä osa yrityksen kustannuksista ja osaava henkilöstöjohtaminen vaikuttaa niiden hallintaan. On tärkeää saada valittua yritykseen oikeanlaisia ihmisiä, pidettyä heistä kiinni ja kannustaa heitä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin.

– Yritys ja organisaatio koostuu ihmisistä ja sen menestys seuraa heidän onnistumisistaan tai epäonnistumisistaan. Monet viimeaikaisista yritysmokista ovat perustuneet pitkälti sille, että rekrytoinnit ovat menneet pieleen tai osaaminen ei enää riitä, Viitala sanoo.

Viitala korostaa, että henkilöstöjohtaminen on oma spesiaalialansa, siinä missä esimerkiksi tuotekehitys tai logistiikka. Henkilöstöjohtamisen hoitaminen jonkun muun ison tehtäväkentän sivutyönä, kuten on asianlaita monissa keskisuurissa yrityksissä. Henkilöstöpalvelujen ostaminen lyhytjänteisesti ulkopuoliselta, yritystä ja yhteisöä tuntematto­malta taholta ei ole toimiva ratkaisu. Paras kilpailuetu saavutetaan sillä, että yrityksessä on asiantuntevia henkilöstöammattilaisia hoitamassa henkilöstöjohtamisen moninaista ja vaativaa tehtäväkenttää.

Pelkkä työkokemuskaan ei anna riittävää pätevyyttä henkilöstöjohdon tehtäviin. Ilman teoreettisen taustan antamaa perspektiiviä kaikkia tarvittavia työkaluja ei pysty hallitsemaan kunnolla. Juuri tähän tarkoitukseen Vaasassa kehitettiin aikaisempaa osaamista täydentävä HR MBA –ohjelma. Teksti: Ulla Rantakari

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/1tYMdZB
Julkaisija: Editori.fi


Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi