Valtioneuvosto

Hyvinvoinnin mittaamiseen uusia ulottuvuuksia

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:29 EEST

Bruttokansantuotteen rinnalle halutaan mittareita, joilla hyvinvoinnin kehitystä voidaan arvioida nykyistä monipuolisemmin. Valtioneuvoston kanslia on asettanut kehittämishankkeen, jossa etsitään mahdollisuuksia laajentaa hyvinvoinnin mittaamista nykyisistä, lähinnä talouteen keskittyvistä avainluvuista myös inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön tilan paremmin huomioon ottaviin indikaattoreihin. Tavoite sisältyy pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmaan.

Uusien mittareiden tarkastelun ohella hankkeen keskeinen tavoite on tehdä ehdotuksia toimista, joilla laajempi hyvinvointinäkökulma saadaan otettua aidosti julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Hankkeen toimikausi on 1.10.2010-31.5.2011. Hankkeen toteuttamisesta vastaa valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikkö ja sitä tukee hanketta varten asetettu asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen (valtioneuvoston kanslia). Jäseniä ovat kehittämispäällikkö Eeva Hamunen (Tilastokeskus), ylijohtaja Seija Ilmakunnas (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), vanhempi tutkija Jari Lyytimäki (Suomen ympäristökeskus), viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski (valtioneuvoston kanslia), kansantaloustieteen professori Matti Pohjola (Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu), ympäristöneuvos Sauli Rouhinen (ympäristöministeriö), tutkija Hanna Rättö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), professori Juho Saari (Itä-Suomen yliopisto) ja tutkimusprofessori Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Hankkeen sihteerinä toimii projektipäällikkö Ulla Rosenström valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksiköstä.

Suomi on osallistunut hyvinvoinnin mittaamista koskevaan kansainväliseen kehitystyöhön aktiivisesti, mm. kestävän kehityksen näkökulmasta. Valtioneuvoston kanslia ja Tilastokeskus julkistivat lokakuussa 2009 internetpohjaisen Findikaattori-palvelun, joka tarjoaa ajantasaisia tilastoja yhteiskunnan eri alueilta. Findikaattorin tarkoitus on osaltaan vastata maailmalla käytyyn keskusteluun hyvinvoinnin mittaamisesta bruttokansantuotetta laajemmin.

Lisätietoja: valtiosihteeri Mika Rossi, p. 09 1602 2006, talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen, p. 09 1602 2171 ja projektipäällikkö Ulla Rosenström, p. 09 1602 2353, 040 826 1437, valtioneuvoston kanslia