Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Iin Myllykankaan tuulivoimapuiston YVA-selostus valmistunut

Lehdistötiedote   •   Joulu 07, 2011 21:17 EET


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Metsähallitus Laatumaan Iin Myllykankaan tuulivoimapuiston arviointiselostuksen. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään Kuivaniemellä viihdekeskus Merihelmessä tiistaina 13.12.2011. klo 17.30 (kahvitarjoilu alk. klo 17.00). Yleisötilaisuudessa esitellään myös tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnos.

Tuulivoimapuisto sijoittuisi Iin kunnan Kuivaniemen kylän kaakkoispuolella n. 6 km etäisyydellä sijaitsevalle Myllykankaan alueelle. Hankkeessa rakennettaisiin 10–19 tuulivoimalaitosta perustuksineen, yksikköteholtaan 2–3 MW ja kokonaisteholtaan 20–50 MW vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 100–150 m ja roottorin halkaisija 100–150 m. Voimaloiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä merenpinnan yläpuolella. Tuulipuisto koostuisi tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, 1–2 sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Tarkasteltavana on kaksi toteuttamisvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

VE 1: 10 tuulivoimalaa, jotka liitetään alueen läpi kulkevaan Raasakka-Isohaara -110 kV voimajohtoon hankealueella. Tuulipuiston kokonaisteho 20–30 MW ja alueen pinta-ala 905 hehtaaria

VE 2: 19 tuulivoimalaa, jotka liitetään alueen läpi kulkevaan Raasakka-Isohaara -110 kV voimajohtoon hankealueella. Tuulipuiston kokonaisteho 38–50 MW ja alueen pinta-ala 1510 hehtaaria

VE 0: Hanketta ei toteuteta

Sähköverkkoon liittymisen osalta on esitetty seuraavat vaihtoehdot:

1: Liittyminen hankealueen läpi kulkevaan 110 kV Raasakka-Isohaara -voimajohtoon. Voimajohdon välittömään läheisyyteen rakennetaan yksi 25–50 MW liityntäsähköasema.

2: Liittyminen hankealueen läpi kulkevaan 110 kV Raasakka-Isohaara -voimajohtoon. Voimajohdon välittömään läheisyyteen rakennetaan kaksi 25 MWliityntäsähköasemaa.

Arviointiselostus on nähtävillä 28.11.2011–13.1.2012 Iin ja Simon kunnanvirastoissa sekä Iin, Kuivaniemen ja Simon kirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), sekä myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/YVA → Vireillä olevat YVA-hankkeet → Energian tuotanto → Iin Myllykankaan tuulivoimapuisto

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Arviointiselostuksesta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 13.1.2012 mennessä mieluiten sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 13.3.2012 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävissä Iin ja Simon kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa, Kuivaniemen kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja:

Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, puh.             040 724 4385      , etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja suunnittelija Riikka Arffman, puh.             040 167 9180      , etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankevastaava Metsähallitus/Laatumaa; tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, puh            0205 64 6054      , etunimi.sukunimi@metsa.fi ja ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi, puh.             0205 64 6028      , etunimi.sukunimi@metsa.fi

YVA-konsultti Pöyry Finland Oy; YVA-projektipäällikkö Kalle Reinikainen, puh.            010 33 28372      , etunimi.sukunimi@poyry.com