Turun kaupunki

Ikääntyneiden hoitotyöhön uusia asiantuntijoita

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 09:47 EET

Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat gerontologisen hoitotyön oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta

Ikääntyneiden hoitotyöhön uusia asiantuntijoita

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Myös heidän toimintakykyynsä ja hoitoonsa halutaan panostaa. Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille tarkoitettu gerontologisen hoitotyön oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op) tuottaa työelämälähtöistä erityisosaamista ikääntyneiden hoitotyön tarpeisiin. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuvat nyt ensimmäiset koulutuksen suorittaneet opiskelijat.

Koulutuksen päätöstilaisuus pidetään 7.12.2012 (neuvottelutila 164 A+B, Ruiskatu 8, Turku). Klo 13.30–14.00 on medialle varattu tilaisuus kysymyksiä ja opiskelijoiden sekä opettajien haastattelua varten.

Opinnoista hyötyy koko työyhteisö 

Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi korkeakoulutettujen täydennyskoulutusmuoto, jossa korostuu työpaikalla tapahtuva oppiminen. Opiskelijalle nimetään työpaikalta kokenut kollega, jonka kanssa yhteistyössä käynnistetään koko työyhteisöä koskeva oppimis- ja kehittämisprosessi.

– Ammattikorkeakoulu toimii kehittämiskumppanina tarjoten teoriaopetuksen sekä opettajan tuen ja asiantuntijuuden koko työyhteisön käyttöön. Koulutuksesta hyötyy näin koko työyhteisö, kertoo täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Häkkinen.

Kehittämistehtävissä musiikista ja muistoista voimaa vanhusten arkeen

Opiskelijat tulevat vanhustyön yksiköistä eri puolilta Varsinais-Suomea, ja heillä on taustallaan laaja hoitotyön kokemus. Suhtautuminen uudentyyppiseen koulutukseen on ollut myönteistä, erityisesti opiskelijaryhmän osaamisen ja opitun jakaminen on koettu arvokkaana.

– Opiskelijoiden työpaikoilla toteutetuissa kehittämistehtävissä ammennetaan muun muassa voimaa hyvistä elämän varrella kertyneistä muistoista ja musiikista sekä osallistetaan ikääntyneitä entistä paremmin omaan lääkehoitoonsa, Häkkinen jatkaa.

Lisätiedot:

Täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Häkkinen 

tiina.hakkinen(a)turkuamk.fi

 

Yliopettaja Pirkko Routasalo

Turun AMK:n Terveysala, aikuiskoulutus

p. 040 3550432

pirkko.routasalo(a)turkuamk.fi