Valtioneuvosto

Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan - ikääntyminen koskee kaikkia

Lehdistötiedote   •   Kesä 05, 2011 11:09 EEST

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on nykyistä vahvemmin otettava esille aktiivinen ikäpolitiikka. Suomella on juuri nyt ikärakenteestaan johtuen ainutlaatuinen mahdollisuus toimia edelläkävijänä. Meidän tulee rakentaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa merkitystä ja osallisuutta kaikille. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa ikääntyneisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia pohtineen työryhmän raportissa.

- Ikääntyvät tulee nähdä voimavarana, ei raihnaisena joukkona tai riippakivenä. Ihminen saa nyt helposti ikääntyneen leiman täytettyään 65 vuotta. Näin asia ei ole eikä sitä tule näin nähdä. Yli 65-vuotiaista valtaosa asuu omassa kodissaan ja he ovat pääosin toimintakykyisiä ja aktiivisia kansalaisia, korostaa työryhmän puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Janne Antikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän mukaan Suomeen tulee mahdollisimman pian luoda ikäohjelma, jossa otetaan huomioon väestön ikääntyminen ja käsillä oleva kestävyysvaje. Suomessa oli kymmenen vuotta sitten edistyksellinen ikäohjelma, mutta se unohtui muutamassa vuodessa. Nyt tarvittaisiin laaja ikäohjelma tai pikemminkin elämänkulkuohjelma, jonka avulla voidaan selvittää, ymmärtää ja ohjata ikääntymisen vaikutuksia aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin.

- Ikääntymisestä puhuttaessa on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Puhummekin ikäpolitiikan sijaan elämänkulkupolitiikasta. Tarvitaan positiivista ikäpuhetta ja kehitystä kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa, joka kohtelee kaikkia ikäryhmiä tasa-arvoisesti. On esimerkiksi mahdollistettava joustava, osa-aikainen ja kevennetty työ myös eläkeläisille, selventää Antikainen.

Työryhmän mukaan osana ikäohjelmaa tulee kehittää arviointityökalu eli ikäaparaatti, jolla analysoidaan senioreiden, ikääntymisen ja alueiden kehittämisen vaikutusta toisiinsa. Erityisen tärkeää on käyttää vaikutusten arviointia niissä ratkaisuissa, jotka liittyvät ikääntyvän väestön asumiseen, hoivaan ja hoitoon.

Ikäaparaatin avulla ikääntymisen alueellisia vaikutuksia voidaan arvioida ikärakenteen muutoksen pohjalta. Ikärakenteen muutos vaikuttaa erityisesti palvelutuotantoon, infrastruktuuriin, sosiokulttuurisiin tekijöihin, työhön, työvoimaan ja talouteen.

Työryhmä esittää, että arviointityökalu kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Sen testauksen pilottialueina olisivat TEM:n koheesio- ja kilpailukykyohjelman DEMO-verkostossa toimivat alueet, kuten harvaanasuttu maaseutumainen alue ja tiivis kaupunkiseutu.

Julkaisu: "Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan - Ikäaparaatti alueiden kehittämiseen" on verkossa työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

aluekehitysjohtaja Janne Antikainen, TEM, puh. 010 606 4915