Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj osti 7.250.000 Alma Media Oyj:n osaketta

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 00:51 EET

Ilkka-Yhtymä Oyj on tänään ostanut Kai Mäkelän ja hänen lastensa omistamalta Oy
Herttaässä Ab:ltä 7.250.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta
maksetaan käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n antamalla uudella
vaihtovelkakirjalainalla, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän
hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen
19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kauppahinnan käteisosuus on 30.000.350 euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä on päättänyt
antaa myyjälle 20.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan, jonka korko on 12 kk
euribor + 2 % ja laina-aika kuusi vuotta. Laina on vaihdettavissa enintään
2.835.000 Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen
siten, että puolet velkakirjoista on vaihdettavissa 2.1.2012 alkaen 1.417.500
osakkeeseen ja puolet velkakirjoista 1.11.2014 alkaen 1.417.500 osakkeeseen.
Osakkeen vaihtokurssi on pyöristettynä 7,05 euroa. Osakkeiden vaihtokurssi
merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ilkka-Yhtymän ennen
velkakirjojen vaihtamista maksamat osingot ja muu varojenjako hyvitetään
alentamalla vaihtokurssia. Mikäli vaihdettavan velkakirjan yhteenlaskettu
vaihtokurssi alittaa sen nimellisarvon vaihtokurssin alentamisen vuoksi, yhtiö
maksaa erotuksen valintansa mukaan rahana tai osakkeina.

Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, yhtiön osakkeiden lukumäärä voi
velkakirjojen vaihtojen seurauksena nousta enintään 2.835.000 II-sarjan
osakkeella. Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, vaihdossa annettavat
Ilkka-Yhtymän osakkeet ovat enintään 9,9 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden lukumäärästä
ja 2,6 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden äänimäärästä vaihdon jälkeen.

Ilkka-Yhtymän omistus Alma Mediassa on osakekaupan jälkeen 22.489.186 osaketta,
mikä on 29,96 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakekauppa jatkaa
Ilkka-Yhtymän kasvustrategian toteuttamista. Ilkka-Yhtymän tavoitteena on toimia
pitkäaikaisena omistajana Alma Mediassa ja olla mukana kehittämässä sen tulevaa
liiketoimintaa.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fiIlkka-Yhtymä on ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä, joka kustantaa
monikanavaisia maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtiä. Tunnetuimmat tuotteet
ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä painoyhtiö I-print Oy:n
painopalvelut. Vuoden 2009 liikevaihto oli 48,8 milj. euroa ja liikevoitto 21,5
%. Alma Media Oyj on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö (29,96 %).


Source: Millistream