Ramirent Oyj

ILMARINEN LASKI OMISTUSTAAN RAMIRENTISSÄ

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 21:37 EET

Ramirent Oyj Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote ILMARINEN LASKI OMISTUSTAAN RAMIRENTISSÄ RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2011 Vantaa, 2011-11-21 15:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2011 ILMARINEN LASKI OMISTUSTAAN RAMIRENTISSÄ Ramirent Oyj on vastaanottanut 21.11.2011 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen Ramirent Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, jonka mukaan heidän osuus Ramirent Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut kahdeskymmenesosan (1/20). 21.11.2011 tehdyn transaktion myötä Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Ramirent Oyj:n osakkeista laski 5 463 396 osakkeesta 5 413 396 osakkeeseen vastaten 4,98 % osakkeiden kokonaismäärästä. Lokakuun lopussa 2011 Keskinäisellä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella oli 5 637 214 Ramirentin osaketta vastaten 5,19 % Ramirent Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä. RAMIRENT OYJ Magnus Rosén toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Franciska Janzon, johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 531 miljoonaa euroa. Konsernilla on 3 250 työntekijää 412 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.