Valtioneuvosto

Ilmasto pääteema Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudella 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:45 EET

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2011. Kauden johtoteemakseen Suomi on nostanut ilmastonmuutoksen hallinnan kaikilla tasoilla. Tavoitteena on Pohjoismaiden entistä näkyvämpi rooli vahvana ja yhtenäisenä ilmastovaikuttajana.

Pääministeri Mari Kiviniemi esitteli puheenjohtajakauden ohjelman Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa tiistaina 2. marraskuuta Reykjavikissa. Ohjelmassa nostetaan esille kolme painopistealuetta, joihin Suomi aikoo erityisesti panostaa: ilmastonmuutoksen hallinta, pohjoismaisten globalisaatioaloitteiden jalkauttaminen sekä ruohonjuuritason toiminta pohjoismaisen yhteistyön perustana. Ohjelmaan on koottu myös sektorikohtaiset ohjelmat ja tavoitteet.

Ilmastonmuutoksen hallinta

 

Pohjoismailla on taito ja halu toimia ilmastonmuutoksen hallinnan edelläkävijöinä ja viedä työtä eteenpäin sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Tuloksellinen ilmastotyö edellyttää laaja-alaista ja kaikki sektorit läpäisevää sitoutumista ja yhteistoimintaa. Ympäristönäkökulma halutaan myös integroida vahvemmin talouselämän päätöksiin ja samalla pohtia, miten elintasoamme voidaan kehittää päästöjen vähentämisestä huolimatta; vihreä kasvu on tulevaisuuden suunta.

Globalisaatioaloitteiden jalkauttaminen

 

Suomi jatkaa, kehittää ja saattaa loppuun jo olemassa olevia konkreettisia globalisaatiohankkeita. Osana globalisaatiotyötä Pohjoismaiden vihreää profiilia pyritään vahvistamaan kansainvälisesti. Kaikkien aikojen suurin pohjoismainen tutkimus- ja innovaatiopanostus on Pohjoismainen huippututkimusaloite, jonka hankkeet ensivaiheissaan keskittyvät ilmastoon, energiaan ja ympäristöön. Suomi painottaa, että tiedeyhteisölle on annettava parhaat mahdolliset työkalut ja puitteet tuottaa uutta huippututkimusta ja -osaamista.

Suomi jatkaa vuodesta 2008 järjestettyjä vuotuisia globalisaatiofoorumeita. Niissä keskustellaan pääministerien johdolla elinkeinoelämän, tutkimusympäristön, politiikan, median ja järjestöjen edustajien kanssa pohjoismaisista vahvuuksista ja yhteisistä haasteista.

Ruohonjuuritaso pohjoismaisen yhteistyön perustana

 

Suomi pyrkii kannustamaan kansalaisia aktiivisuuteen ja parantamaan käytännön edellytyksiä ruohonjuuritason laajalle osallistumiselle. Pohjoismaisen yhteistyön jatkuvuuden kannalta on tärkeä sitouttaa erityisesti nuoria tähän työhön vahvistamalla heidän pohjoismaista identiteettiään ja pohjoismaisten kielten ymmärrystä.

Rajaesteiden poistamista tukevaa työtä jatketaan. Ministeri Ole Norrbackin johtaman rajaestefoorumin mandaattia on jatkettu vuosiksi 2011-2013. Foorumin tehokasta työtä tuetaan olemassa olevien rajaesteiden poistamisessa ja koordinoinnin parantamisessa niin, ettei uusia esteitä pääse syntymään.

 

Lisätietoja: pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Bo Lindroos, ulkoministeriö, p. 040 158 5451 ja pääministerin kansainvälisten asioiden neuvonantaja Antti Vänskä, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2068 tai 040 513 1458

 

Lisää aiheesta:

Suomen puheenjohtajuusohjelma 2011:
http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2010-767/at_download/publicationfile