Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ilmastonmuutoksen haasteet Lapille ja Lapin kunnille -seminaari

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 10:26 EET

Lapin ELY-keskus sekä Clim-ATIC-hanke järjestävät Ilmastonmuutoksen haasteet Lapille ja Lapin kunnille -seminaarin Levillä 22-23.11. Seminaari on Clim-ATIC-hankkeen päätösseminaari, jossa esitellään hankkeen tutkimustuloksia sekä käydään läpi eri näkökulmista ilmastonmuutoksen vaikutuksia Rovaniemen ja Kittilän alueilla. Seminaari on ajankohtainen katsaus, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Lapissa, miten siihen voidaan sopeutua ja mitä hyötyä siitä voi olla pienelle paikkakunnalle.

Clim-ATIC -hanke on kansainvälinen hanke, joka on saanut rahoituksen Pohjoinen Periferia -ohjelmasta.  Clim-ATIC -hankeen tarkoituksena on ollut selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisen Euroopan pienille yhteisöille. Suomessa Clim-ATIC -hankkeen kohdealueita ovat Rovaniemi, Kittilä ja Kolari. Hankkeessa on pyritty kehittämään paikallisia strategioita, joilla ilmastonmuutokseen voidaan ennalta varautua, sopeutua ja toisaalta myös löytää ilmastonmuutoksen positiivisia vaikutuksia eli miten ilmastonmuutokseen sopeutumalla voitaisiin vahvistaa paikallisten yhteisöjen elinvoimaa mm. paikallisen työllistymisen, sosiaalisten etujen ja ympäristön hoidon ja luonnonvarojen käytön kautta.                              

Clim-ATIC -hankkeessa on arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia lumen määrään, hydrologiaan sekä tulviin Rovaniemellä ja Kittilässä. Näitä arvioita on käytetty lähtötietoina jatkotarkasteluissa. Tutkimukset perustuvat ilmastonmuutosskenaarioihin sekä vesistömallijärjestelmän hydrologiseen malliin, jota käytetään operatiivisessa tulvaennustamisessa ja tutkimuksessa. Pohjana lumen määrän ja tulvien muuttumisen arvioinneissa on jakson 1961-2008 lämpötilat ja sademäärät. Tulvien muuttuminen on arvioitu jaksoille 2011-2040 ja 2041-2070. Seminaarissa esitellään tutkimusten tulokset.

 

Ilmastonmuutoksen on arvioitu vaikuttavan maailmanlaajuisesti luonnon olosuhteisiin, se on lisännyt mm. sään ääri-ilmiöitä, myrskyjä sekä tulvariskejä. Tulvariskien kartoittaminen ja tulviin varautumiseksi tehtävät työt ovat merkittäviä myös Lapissa. EU:n tulvadirektiivin toimeenpanon myötä myös Suomessa kartoitetaan tulvariskeille alttiit alueet ja laaditaan ko. alueille tulvavaara- ja tulvariskikartat. Lapissa Rovaniemelle, Kittilään ja Ivaloon on jo tehty tulvavaarakartat ja Tornioon on valmistumassa. Seminaarissa esitellään tulvakartoitusprosessia ja jokaisella on mahdollisuus tutustua Rovaniemen ja Kittilän tulvavaarakarttoihin.

 

Hankkeen tärkeänä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ohjeistusta ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta elinkeinonharjoittajille, matkailijoille sekä paikalliselle väestölle. Hankkeessa on selvitetty millaisia vaikutuksia ilmastonmuutos aiheuttaa Lapin tärkeälle elinkeinolle matkailulle. Seminaarissa käydään läpi millaista tietopalvelua ilmastonmuutoksen myötä tarvitaan ja millaista palvelua on kehitetty. Seminaarissa esitellään mitä haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos antaa turismille sekä näytetään Lapin yliopistossa tehdyt videot ilmaston muuttumisesta.

 

Seminaarin toisena päivänä aiheena ovat ilmastonmuutoksen haasteet Lapin kunnille ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä käydään läpi Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ilmastostrategiaa. Seminaarissa kuntien edustajat esittelevät mitä haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos aiheuttaa kuntatasolla Rovaniemellä, Kittilässä sekä Kolarissa.

Lisätietoja
hallintojohtaja Miikka Halonen, Lapin ELY-keskus, p. 040 538 8418
suunnittelija Anna Kurkela, Lapin ELY-keskus, p. 0400 775 971