Ruukki Group

ILMOITUS HALLITUKSEN TAI JOHDON TEKEMISTÄ OSAKEKAUPOISTA

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 08:12 EEST

Ruukki Group Oyj (”Ruukki” tai ”Yhtiö”) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) ilmoittaa, että
10.9.2010 saadun tiedon mukaisesti hallituksen jäsen Markku Kankaala on 6.9.2010
myynyt 1.500 Yhtiön osaketta (”osake”) keskihintaan 1,80 euroa/osake. Kaupat   
tehtiin NASDAX OMX Helsingin pörssissä ja ne perustuvat 24.5.2010              
allekirjoitettuun kaupankäyntiohjelmaan.                                       

Markku Kankaala omistaa nyt 8.357.533 osaketta, mikä vastaa 3,49 % Ruukki Group
Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä pois lukien Yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet.                                                          

Kaupankäyntiohjelma on osakekaupankäyntiä varten laadittu nimenomainen         
kirjallinen ohjelma, jolla Yhtiön sisäpiiriläiset voivat pyrkiä välttämään     
sisäpiirintiedon käyttämiseen liittyviä epäilyjä. Ohjelmassa asetetaan         
mahdollisimman yksityiskohtaiset ehdot ostettavien tai myytävien arvopaperien  
määrästä, hinnasta, kaupankäyntiajankohdista tai näiden määräytymisperusteista.
Kaupankäyntiohjelman tarkoituksena on erottaa ajallisesti toisistaan           
osakekaupasta päättäminen ja kaupan toteuttaminen.                             

RUUKKI GROUP OYJ                                                               
Alwyn Smit                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                

Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon
pörssissä.                                                                     

Lisätietoja:                                                                   

Ruukki Group Oyj                                                               
Alwyn Smit (toimitusjohtaja): +44 20 7368 6763                                 
www.ruukkigroup.fi                                                             

Investec Bank plc                                                              
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104