Tapiola

ILMOITUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSESTA

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 23:49 EEST

Raisio Oyj:n yhtiökokous on päättänyt maaliskuussa 2011, että hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten kuukausittaisesta palkkiosta noin 20 % maksetaan
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana.
Palkkiot suoritetaan toimikauden aikana kahtena yhtä suurena eränä kesäkuussa
ja joulukuussa.

Raisio Oyj on luovuttanut 16.6.2011 (muu luovutus) hallituksen puheenjohtajalle
ja jäsenille omia vaihto-osakkeitaan (RAIVV) yhteensä 7.704 kappaletta
palkkiona hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävän hoitamisesta.
Osakkeiden luovutusarvo on 2,298 euroa kappaleelta ja yhteensä 17 703,79 euroa.

Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 201 295 kanta-osaketta
RAIKV) ja 3 947 184 vaihto-osaketta (RAIVV).

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
Viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

Lisätiedot:
Janne Martti
rahoitusjohtaja
p. 050 556 6521