Vaisala

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 02:29 EET

Vaisala Oyj (Y-tunnus 0124416-2)  on 12.11.2010 vastaanottanut
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Sen mukaan Inkeri Voipion kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:stä on 10.11.2010
kuolinpesän jaon seurauksena alittanut 1/20 (5 prosenttia). Inkeri Voipion
kuolinpesän osuus Vaisala Oyj:n osakemäärästä on 0,00 prosenttia ja äänimäärästä
0,00 prosenttia.Lisätietoja:
Talousjohtaja Jouni Lintunen, puh. 040 579 0181
http://www.vaisala.com">www.vaisala.com

Vaisala OyjJakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy


[HUG#1462197]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Vaisala Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug