Sponda

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 21:26 EET

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on tänään ilmoittanut, että 16.11.2010 lukien sen
omistamat osakkeet edustavat 9,75 prosenttia Sponda Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä.

Kohdeyhtiön nimi: Sponda Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 16.11.2010
Kappalemäärä: 27 052 730 osaketta (omistus ennen muutosta: 12 052 730)
Osuus osakkeista: 9,75 %
Osuus äänimäärästä: 9,75 %

Ilmoituksen tehneen osakkeenomistajan täydellinen nimi:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, y-tunnus 0107638-1

Sponda Oyj


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400-402 653Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,8 mrd euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,5 milj. m².


Source: Millistream