Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

INNOSUOMI 2010 –kilpailun satoa palkitaan Kotkassa

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 10:19 EEST

Kaakkois-Suomen INNOSUOMI-kilpailuun osallistui tänä vuonna yhteensä 14 kilpailuehdotusta, joista kuusi oli Kymenlaaksosta. Kilpailun teemana oli Käyttäjät innovaatioiden lähteinä.

Vuoden 2010 teemalla haluttiin korostaa näkemystä siitä, että yritysten tuote- ja palveluratkaisut sekä niiden menestyminen markkinoilla rakentuvat entistä enemmän käyttäjien tarpeisiin vastaamiseen ja käyttäjien osallistumiseen innovointiprosessiin. Pelkkä teknologian kehittäminen ei riitä, vaan räätälöidyt tuotteet ja palvelut edellyttävät käyttäjien todellisten tarpeiden syvällistä ymmärrystä. Käyttäjät päättävät itse, mitkä tuotteet ovat heille tärkeitä ja mistä he ovat valmiita maksamaan.

Joka vuosi järjestettävän INNOSUOMI-kilpailun tavoitteena on edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista, kannustaa uuteen yritystoimintaan ja palkita innovatiivisesta yrittäjyydestä.  

Kaakkois-Suomen maakunnallisten INNOSUOMI-kilpailun palkintojenjako järjestetään tänä vuonna innovaatioseminaarissa, jonka aiheena on Alkavien innovaatioiden rahoitus.

Seminaari järjestetään Kotkassa 27.10.2010 klo 13 alkaen (Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka) Vastaava tilaisuus järjestetään myös Lappeenrannassa 28.10.2010 klo 13 alkaen (Saimaan amk, Pohjolankatu 23, LPR). Tilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua maakunnallisesti palkittaviin innovaatioihin.

Kymenlaakson INNOSUOMI 2010- kilpailussa palkitut:  

1.      Palko Interaktive Oy: Digitaalinen palvelutuotanto 

INNOSUOMI-toimikunta palkitsee Palko Interaktive Oy:n (Heikinkatu 7, 48100 Kotka) maakunnallisessa kilpailussa ensimmäisellä palkinnolla ja esittää ehdotuksen MOI opastus- ja viestintäpalvelu & MOI Health -palvelutuotteen ehdolle valtakunnalliseen INNOSUOMI kilpailuun. Palko Interaktive palkittiin kolmannella palkinnolla vuoden 2009 maakunnallisessa INNOSUOMI-kilpailussa.

MOI opastus- ja viestintäpalvelu & MOI Health tarjoavat asiakkaalle modulaarisen opastus- ja informaatiojärjestelmän, joka mahdollistaa kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvan kokonaisuuden toteuttamisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valittujen moduulien avulla voidaan välittää monipuolista tietoa yritysviestinnästä reittiopastukseen. MOI opastus- ja viestintäpalvelun kohteina ovat mm. sairaalat, lentokentät, kaupunkialueet sekä kauppa- ja toimistokeskukset. MOI opastus- ja viestintäpalvelu on kehitetty pilottihankkeina asiakkaiden kanssa yhteistyössä.

Esittely: http://www.palkointeractive.com/tmp/presentation_hospital/presentation.html

 2.      KS Gate Oy: Tekmat 8279 vakuumipakattu öljynimeytysmatto

 

INNOSUOMI-toimikunta palkitsee KS Gate Oy:n (Rautatienkatu 2, 48101 Kotka) maakunnallisessa kilpailussa toisella palkinnolla ja esittää ehdotuksen Tekmat 8279-vakuumipakattu öljynimeytysmatto ehdolle valtakunnalliseen INNOSUOMI-kilpailuun.  

KS Gate Oy on kehittänyt öljynimeytysmaton ja pakkauksen, joka mahdollistaa haitallisia nestemäsiä aineita sitovan materiaalin säilyttämisen ja kuljettamisen käyttövalmiina pienenä pakkauksena. Liikkuvan kaluston, esim. maansiirto- ja metsäkoneiden säilytystiloihin helposti sijoitettava pakkaus varmistaa imeytysmateriaalin saatavuuden nopeasti tilanteissa, joissa öljyn tai muun nestemäisen aineen valuminen ympäristöön on eliminoitava. Öljynimeytysmatto soveltuu käytettäväksi myös teollisuudessa huoltotöiden yhteydessä. Mattoon imeytetty haitallinen aine on helposti siirrettävissä asianmukaiseen jätehuoltokäsittelyyn. KS Gate on kaupallistanut öljynimeytysmaton yhteistyössä metsäkonevalmistajien kanssa. 

3.      SafeWalk Ratkaisut Oy: SafeWalk-piharakenteet 

INNOSUOMI-toimikunta palkitsee SafeWalk Ratkaisut Oy:n (Myllytie 10 / Hirveläntie 1 A, 45910 Voikkaa) maakunnallisessa kilpailussa kolmannella palkinnolla ja esittää ehdotuksen SafeWalk-piharakenteet ehdolle valtakunnalliseen INNOSUOMI-kilpailuun.  

Kehitetty alumiinivalmisteinen runkorakenne soveltuu moniin eri käyttökohteisiin pihapiirissä ja rantarakentamisessa. Perusrakenteeseen voidaan yhdistää erityyppisiä pinnoiterakenteita, ja tuote vastaa käyttäjän odotuksiin piharakenteiden sijoittelun ja asennuksen kannalta. SafeWalk piharakenteet parantavat pihaympäristön turvallisuutta;

tasaisessa alustassa on huolehdittu liukkauden estämisestä ja turvallisesta valaistuksesta LED valaisimien avulla. Yritys on kaupallistanut tuotteen Suomessa asennusverkoston avulla. 

4.      Kunniamaininta

Variante Oy: Älykäs interaktiivinen Variante-elinkaarikeittiö
 

INNOSUOMI-toimikunta palkitsee Variante-elinkaarikeittiön kunniamaininnalla. Variante Oy (Haltonintie 5, 47400 Kausala) on saanut vuonna 2007 Kymenlaakson INNOSUOMI-kilpailussa 1. palkinnon.  

Variante-keittiö kykenee huomioimaan käyttäjiensä yksilölliset sekä tulevaisuuden muuttuvat tarpeet. Ekologisesti ja taloudellisesti merkittävää on, että keittiötä ei tarvitse saneerata tai jopa vaihtaa kokonaan uuteen käyttäjien liikuntakyvyn heikentyessä.  Älyominaisuudet edustavat korkealuokkaisen teknologian uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan merkittävästi lisätä asumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Valtakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot jakaa tasavallan presidentti joulukuussa tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. Palkinto myönnetään sellaiselle innovatiiviselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet yritystoimintaa, yrittäjyyttä yleensä, keksintöjen markkinoille saattamista ja siten sellaisia tekijöitä kuten luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa. Palkintoperusteina ovat lisäksi toiminnan jatkuvuus, alan kilpailutilanne, työllisyyden edistäminen, tuotekehitys ja teknologian taso. Palkintojen jaossa tulee kiinnittää riittävää huomiota teollisuuden rakenteeseen, eri toimialoihin ja yritysten suuruusluokkaan.

Ehdotuksen valtakunnallisten palkintojen saajiksi tekee INNOSUOMI-raati, johon kuuluvat Elinkeinoelämän keskusliitto, Keksintösäätiön, Keskuskauppakamarin, Patentti- ja rekisterihallituksen, Sitran, Suomen Uusyrityskeskusten, Suomen Yrittäjien, Tekesin, työ- ja elinkeinoministeriön, WWF:n ja ympäristöministeriön edustajat. Raadin koollekutsuja on Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja.
 

  

Lisätietoja:
keksintöasiamies Yrjö Ylä-Jussila, puh. 0400 552 103
ks. myös www.innosuomi.fi