Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

INNOSUOMI 2011 maakunnallisen kilpailun palkinnot jaettiin

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 13:58 EET

Pohjois-Karjalan maakunnalliseen kilpailuun tuli 13 ehdotusta. INNOSUOMI-kilpailun teemana on tänä vuonna ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT JA PALVELUT – TOIMIVAMPI MAAILMA.

Pohjois-Karjalan maakunnallisen INNOSUOMI 2011 -kilpailun 1. palkinto myönnettiin joensuulaiselle IT -alan yritykselle Collapick Company Oy:lle.

Yhtiö on kehittänyt ja kaupallistanut Internetissä käytettävän tiedonhallinnan työkalun, jonka avulla yritys pystyy rakentamaan oman sosiaalisen median helposti. Ohjelma yhdistää yrityksen sisäisen viestinnän ja sosiaalisen median yhteiseksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Näin yrityksen sisäinen kommunikointi ja sosiaalinen markkinointi käyvät Collapick-työkalulla rinnakkain.

Maakunnallisen INNOSUOMI 2011-kilpailun 2. palkinto myönnettiin joensuulaiselle Sensirelle. Sensire on Controlmatic Oy Ltd:n markkinointinimi. 

Yhtiö on itse kehittänyt ja kaupallistanut älykkään sensoriverkkoratkaisun, joka automatisoi kerätyn informaation siirtämisen, säilyttämisen ja käyttämisen. Ratkaisua käytetään esimerkiksi energiankulutuksen mittaukseen, elintarvike- ja lääke- teollisuudessa laadunvalvontaan.

Lisäksi kilpailun raati myönsi kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat  polvijärveläinen Konepaja M. Pappinen Oy ja kiteeläinen Kiteen Mato ja Multa Oy.

Konepaja M. Pappinen Oy on kehittänyt hiilimonoksidin (häkä) osalta lähes päästöttömän ja huoltovapaan polttimen, joka nostaa pelletin käytön mukavuuden aivan uudelle tasolle.

Kiteen Mato ja Multa Oy on kehittänyt kotitalous- ja ammattimaiseen puutarhaviljelyyn soveltuvan turvevapaan kasvualustan uudentyyppisen tuotantomenetelmän. Tuotantoprosessin sivutuotteena tuotetaan matoja eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi kalastuskäyttöön.

Lisätietoja kilpailua koskien INNOSUOMI kilpailuyhdyshenkilöltä ELY-keskuksessa: Keksintöasiamies Heikki Rantanen, puh.  044 246 4651 ja INNOSUOMI-kotisivuilta: www.innosuomi.fi

INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Yhteistyöverkostoon kuuluu laaja joukko elinkeinoelämän vaikuttajia: työ- ja elinkeinoministeriö/ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Keksintösäätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, Tekes, ympäristöministeriö. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot, Ahvenanmaan teknologiakeskus, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita. Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkinnon saajat julkistetaan tänä vuonna 29. marraskuuta.

***

Pohjois-Karjalan MAAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2011-kilpailu, 1. PALKINTO         

”Collapick – Internetin tehokkain sosiaalisen median työkalu”

Yritys: Collapick Company Oy / Joensuu                                    

Collapick Company Oy on joensuulainen Startup, joka on kehittänyt hyödyllistä teknologiaa Internetin tiedon käytön nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Me Collapickissä huomasimme, että monet käyttävät nettiä vain tiedon hakuun, eikä löydettyä tietoa hyödynnetä riittävän tehokkaasti. Yritysten henkilöt eivät jaa Internetistä henkilökohtaisesti löydettyä tietämystä organisaation sisällä tehokkaasti, sillä liian usein tieto jää vain yhden henkilön tietokoneelle, sähköpostiin tai ajatuksiin. Netissä on valtava potentiaali, olennaiseksi nousee se, miten Internetissä oleva tieto liittyy organisaation omaan toimintaan ja tietoon.

Tietämyksen jakaminen ja nopea vuorovaikutus yrityksen sisäisen tiedon ja ulkoisen viestinnän välillä mahdollistaa myös asiakkaiden kiinnostumisen organisaatiosta. Nopeat ja jatkuvat päivitykset yrityksen Internet sivuille, blogiin tai Facebook -sivuille tuovat yrityksen asiakkaiden tietoisuuteen. Suurin este tämän toteuttamiselle yrityksissä on eri järjestelmien yhteensopimattomuus ja tekninen osaamattomuus. Collapick-ratkaisussa lähdetään siitä, ettei tarvitse olla tekninen taituri, vaan voi yhdestä paikasta käsin kirjoittaa useisiin paikkoihin. Näin kotisivujen, blogin tai Facebookin päivittäminen käy nopeasti ja vaivattomasti.

Yrityksemme on valittu myös Aalto Entrepreneurship Sociatyn järjestämään Startup Sauna kiihdyttämöön, joka on Pohjois-Euroopan ja Venäjän merkittävin uusien yritysten kiihdytys ohjelma. Uskomme, että saamme sieltä paljon eväitä innovaatiomme jatkokehitykseen ja kaupallistamisen maksimointiin. Vuosi 2012 tulee olemaan jännittävä vuosi yrityksen kasvun ja menestyksen kannalta.

Lisätiedot:   

Niko Lappalainen / niko.lappalainen(ät)collapick.com / www.collapick.com

Petteri Torssonen / petteri.torssonen(ät)collapick.com / www.collapick.com

***

Pohjois-Karjalan MAAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2011-kilpailu, 2. PALKINTO 

”Älykäs sensoriverkkoratkaisu”

Yritys: Sensire / Joensuu                                         

Innovaatio ratkaisee oikeellisen ja ajanmukaisen informaation keräämisen, siirtämisen, säilyttämisen sekä hyödyntämisen laadun parantamisen työkaluna. Ratkaisun etuna on sen modulaarinen rakenne, kerätyn tiedon täsmällisyys, automaattisuus, langattomuus, käyttöönoton nopeus sekä tietojen helppo yhdistettävyys asiakkaan eri rajapintoihin ja prosessin eri tasoille esim. tuotantoon ja toiminnanohjaukseen tietokantapohjaisena pilvipalveluna. Yrityksellä on vireillä useita kansainvälisiä patenttihakemuksia.

Esimerkkeinä ratkaisuistamme on mm. energiankulutuksen reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä sekä helppo, automaattinen ja langaton TempNet- tiedonkeruujärjestelmä elintarviketoimialalle koko kylmäketjun omavalvontaan ja lääkekuljetuksiin. TempNet-järjestelmä koostuu helposti asennettavista erilaisista tiedonkeruulaitteista joilla kerätään mm. lämpötila-,  kosteus-, hiilidioksidi- ja energiankulutustietoja sekä ohjelmistoista joita tarjotaan pilvipalveluna. Modulaarisen rakenteensa myötä yhteen järjestelmään pystyy liittämään rajattomasti tiedonkeruulaitteita sekä hallitsemaan niitä pilvipalveluna käyttöliittymässä. Järjestelmän avulla tiedot tallentuvat automaattisesti ja täyttävät elintarvitoimialla lain vaatimukset tallentavalle mittausjärjestelmälle. Käsinkirjaaminen poistuu, tietojen todentaminen viranomaisille ja asiakkaille on helppoa ja näin varmennetaan laatua ja esim koko kylmäketjusta on mahdollista tehdä läpinäkyvämpi.

Tulevaisuudessa langattomaan sensoriverkkoon pohjautuvan järjestelmän helppoa skaalautuvuutta on mahdollista hyödyntää kaikessa ajanmukaisen informaation mittaamisessa ja siirrossa, säilyttämisessä ja käyttämisessä. Potentiaaliset asiakkaat sekä Suomessa että ulkomailla ovat alkaneet havaita automaattisen tiedonkeräyksen hyödyt ja käytettävyyden. 

Lisätiedot:    Toimitusjohtaja Jukkapekka Asikainen / www.sensire.fi

*** 

Pohjois-Karjalan MAAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2011-kilpailu, KUNNIAMAININTA

”Pellettipoltin”

Yritys: Konepaja M.Pappinen / Polvijärvi

Pelletin käyttö on viime vuosina vähitellen lisääntynyt maassamme. Esteenä laajemmalle käytölle ovat olleet polttolaitteiden käytön epävarmuus sekä pelletin hintakehityksen epävakaus. Kilpailussa paremmin ovat menestyneet maalämpö ja ilmalämpöpumput. Pellettilämmittäjää työllistävät häiriöt pelletin syötössä sekä huollossa ja palopään jatkuva puhdistus.

Tätä taustaa vasten keksijät Matti ja Mikko Pappinen ovat vuosien kehitystyön tuloksena, saanet valmiiksi polttimen, jota ei tarvitse puhdistaa viikottain eikä edes kuukausittainkaan. Poltin puhdistaa itse itsensä polton aikana. Pellettipolttimet ovat myös perinteisesti hävinneet kirkkaasti öljypolttimille CO-päästöissä. Nyt tilanne on päinvastainen. Kun palamislämpötila käyttötehoilla on 1100 - 1200 astetta C, kattilan palopinnat ja konvektio-osat pysyvät erittäin puhtaina, puhdistusvälit pitenevät ja polttoaineen kulutus pienenee. Hylic Flame -nimen saaneesta polttimesta on jätetty patenttihakemus 6.9.2011. Vuoden koekäytön kokemusten pohjalta aloitetaan valmistus ja myynti. Myyntiverkoston luominen on parhaillaan käynnissä. Keksijät uskovat kotimaisen bioenergian uuteen tulemiseen ja että tällä saralla vielä on paljon kehitettävää.

Lisätiedot: Matti Pappinen p. 044 5572 140, Mikko Pappinen 044 5234 516

Pohjois-Karjalan MAAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2011-kilpailu, KUNNIAMAININTA

”Turvevapaan ekologisen kasvualustan tuottaminen matojen avulla”

Yritys: Kiteen Mato ja Multa Oy / Kitee                                         

Kiteen Mato ja Mullan kehittämässä ja patenttihakemuksen alaisessa kasvualustan tuotantomenetelmässä tuotetaan kasvualustaa matojen avulla matalan lämpötilan kompostoinnissa. Prosessisssa syntyvän kasvualustan vedensitomiskyky on samankaltainen kuin turpeella. Lähtömateriaalina voidaan käyttää järvien puhdistusmateriaa tai vastaavaa kasvisperäistä materiaalia, joka on peräisin esimerkiksi maatalouden sivuvirroista. Madot prosessoivat kasvisperäisen massan nopeasti ja lisäävät samalla ravinteiden määrää kasvualustassa. Kasvualustan joukkoon ei siten tarvitse lisätä keinolannoitteita. Tuotetun kasvualustan hiilijalanjälki on pieni verrattuna turpeesta tuotetun kasvualustan. Tuotanto on kestävällä pohjalla, koska prosessi kuluttaa vain nopeasti uusiutuvaa ja kierrätysmateriaalia. Etenkin Euroopassa turvevapaan kasvatusalustan kysyntä on rajussa kasvussa. Tuotannossa syntyneet madot markkinoidaan eteenpäin esimerkiksi puutarhoille maata parantamaan ja kalastajille syöteiksi.    

Tällä hetkellä alkuvaiheen pienimuotoista tuotekehitystoimintaa suoritetaan yrityksen omissa tiloissa. Myös suuren mittakaavan mullan ja matojen tuotanto on aloitettu sopimustuotantona Kiteen lähialueen maatalousyrittäjien kanssa. Kasvatusalustan ja matojen tuotanto ovat tarkoitus saada maatalouden sivuelinkeinoksi ja tehostamaan järvienpuhdituksessa syntyvän materian hyötykäyttöä. Matojen tuotanto on tarkoitus laajentaa 30 tonnin vuosituotantoon ja syntyvää kasvualustaa pyrimme tulevaisuudessa  tuottamaan 100 000 kuutiota. Alkuvaiheen puutarhatilojen kasvualustakokeilut ovat käynnissä tulevan talven aikana ja kasvualustan myynti on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 aikana.Turvevapaan kasvualustan kansainvälinen koemyynti on tarkoitus saada käyntiin tämän jälkeen. Tuotteemme sopivat erinomaisesti Suomi-brändin tavoitteisiin ja vahvistavat kuluttajien kuvaa kestävästä pohjasta maataloustuotannossa.

Lisätiedot:  Aimo Turunen, puh. 0400 275 928 / www.kiteenmatojamulta.fi