Invalidiliitto

Invalidiliitto ja Kynnys tyytyväisiä oikeuskanslerin kannanottoon: Ympäristöministeriön toimivaltaan ei kuulu esteettömyysmääräysten lieventäminen kuntatasolla

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2013 11:47 EET

Invalidiliitto ry ja Kynnys ry kantelivat oikeuskanslerille huhtikuussa valtioneuvoston kehysriihessä valitsemasta asuntopoliittisesta linjauksesta, johon sisältyi suunnitelma rakentamisen esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuinkustannusten alentamiseksi. Uusien kerrostalojen osalta suunnitelmana on ottaa käyttöön vuoden 2015 loppuun asti kestävä määräaikainen kokeilu, jossa esteettömyysmääräykset puretaan muiden kuin ensimmäisen ja toisen kerroksen osalta. Suunnitelman mukaan ympäristöministeriö etsisi rakennusliikkeitä, jotka hakisivat kunnallisia poikkeuslupia esteettömyyskriteereiden vastaiseen rakentamiseen.

Oikeuskansleri on ottanut nyt asiaan kantaan päätöksessään (OKV/762/1/2013).  Kantelijajärjestöt Invalidiliitto ja Kynnys pitävät kannanottoa merkkinä siitä, että oikeuskansleri laillisuusvalvojana haluaa kiinnittää ympäristöministeriön huomiota valmistelun ja kokeilun laillisuuteen. Invalidiliitto ja Kynnys ovat tyytyväisiä oikeuskanslerin kannanottoon, jossa hän toteaa, että poikkeamisvalta maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä kuuluu lähtökohtaisesti kunnille ja poikkeuksellisesti aluehallintovirastoille. Oikeuskanslerin mukaan ympäristöministeriön toimivaltaan ja tehtäviin ei kuulu puuttuminen kunnan maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisvaltaan yksittäistapauksissa.

Oikeuskanslerille antamassaan lausunnossa ympäristöministeriö kiisti, että kokeilu olisi ristiriidassa kansallisten normien ja määräysten tai ihmisoikeussopimusten kanssa. Ympäristöministeriö ei myöskään pitänyt vammaisjärjestöjen kuulemista tärkeänä, koska ”päätöksenteko kehysriihessä tapahtuu korkealla poliittisella tasolla”.

Kantelijajärjestöt pitävät ympäristöministeriön suunnitelmia provosoida rakennusliikkeitä ja kuntia poikkeamaan esteettömyysnormeista epäasiallisena ja laittomana. Kantelussaan Invalidiliitto ja Kynnys pitivät tällaisia normitalkoita myös lain ja ihmisoikeuksien vastaisina ja vetosivat YK:n vammaissopimukseen.

Invalidiliitto ja Kynnys ovat tehneet useita syrjintään ja vammaisten ihmisoikeuksiin liittyviä kanteluita sekä ilmoituksia viranomaisille. Vammaisten oikeudet on otettava vakavasti. Yhdenvertaisuus nähdään pitkälti siten, että ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla. Nykyaikaisen vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuskäsityksen mukaan vammaisia henkilöitä tulee kohdella eri tavalla silloin, kun yhdenvertainen kohtelu niin vaatii. Tämän todettiin esimerkiksi YK:n vammaissopimusta valvovan komitean ratkaisussa, jossa Ruotsin kaavaviranomaisten todettiin toimineen yhdenvertaisuuden vastaisesti, koska vammaisen henkilön erityisiä olosuhteita ei oltu otettu huomioon rakennuslupaharkinnassa.

Invalidiliitto ja Kynnys ovat huolissaan siitä, että viranomaiset eivät ole yhdenvertaisuuskäsityksissään päässeet sille tasolle, jota kansainvälinen oikeus edellyttää. Vammaisjärjestöjä ei edelleen myöskään osallisteta täysimääräisesti kaikkeen siihen keskusteluun ja päätöksentekoon, joka koskee vammaisten henkilöiden asemaa ja oikeuksia.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, kalle.konkkola@kynnys.fi puh. 0500 503 516


Invalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi