Invalidiliitto

Invalidiliitto: Vammaispalvelujen kilpailutukselle pitää löytää vaihtoehto

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2013 10:00 EET

Vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen kilpailuttaminen ei saa hankaloittaa vammaisten ihmisten elämää entisestään.  Asiakkaiden osallistaminen ja heidän yksilöllisten palvelutarpeidensa huomioiminen on välttämätöntä palveluhankintojen onnistumiselle.

– Vaikeavammaisten ihmisten asumiseen liittyvät palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Näihin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan nykyisellä ryhmäperusteisella hankintamenettelyllä. Palvelujen hankinnassa tulisi hinnan lisäksi huomioida laatutekijät ja laadun parhaita asiantuntijoita ovat asiakkaat. Vaikeavammaisten ihmisten asuminen ja palvelut tulisi lisäksi suunnitella ja järjestää erikseen eikä hankkia yhteispakettina. Palvelun järjestämisestä vastaavien kuntien tulee osallistaa palveluja käyttäviä asiakkaita asumisen ja palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa nykyistä enemmän, painottaa Rotia palveluihin -projektia vetävä Tiina Lappalainen Invalidiliitosta.

Kilpailutuksen tuomien hankaluuksien takia kilpailutukselle tulisi olla vaihtoehtoja vammaisten palvelujen järjestämisessä. Hankintalaki ohjaa vain kunnan ja palveluntuottajan välistä vuorovaikutusta, jossa asiakas ei ole sopimusosapuoli ja jää siten helposti ulkopuolelle. Kilpailutus ei voi olla ainoa tapa järjestää palveluja. Kilpailutuksen vaihtoehtoina ovat jo kuntien oma tuotanto, yhteistyö toisten kuntien kanssa sekä palvelusetelit. Myös mahdollisuutta suoraan valtionapuun tulisi kehittää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tuottamiseksi sekä mahdollistaa lainsäädännöllä palvelujen järjestäminen henkilökohtaisella budjetoinnilla.

– EU:ssa on valmisteilla hankintadirektiivi, jonka pohjalta Suomessa tullaan valmistelemaan uusi hankintalaki. Vaikeavammaisten ihmisten asumisessa tarvitseman avun ja palvelujen järjestäminen on jätettävä kilpailutuksen ulkopuolelle. Kilpailutuksella ei voida luoda olemattomia markkinoita, sanoo Tiina Lappalainen.

Eri tavoin vammaiset asiakkaat tarvitsevat valmennusta ja tukea toimiakseen aktiivisina asiakkaina asumiseen liittyvissä palveluissa. Kuntien vammaispalvelujen tulee löytää toimintatapoja, jotka huomioivat asiakaslähtöiset tavat palvelujen järjestämisessä, toteuttamisessa ja yhteiskehittämisessä. Invalidiliiton Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti tukee vaikeavammaisten ihmisten yksilöllisen ja laadukkaan palveluasumisen toteutumista muuttuvassa kuntakentässä ja kilpailutuksen mukanaan tuomissa haasteissa. Hankkeen puitteissa on tuotettu materiaalia sekä palveluasumisen hankkijoiden työn tueksi että asiakkaiden voimaannuttamiseksi. Asiakasosallisuus hankinnoissa -materiaali, Kuinka sinä haluat asua? -opas sekä Rotia palveluihin -video ovat saatavilla projektin verkkosivuilla.

Tule kuuntelemaan lisää Rotia palveluihin -projektin Käyttäjäkokemusta vammaispalveluiden hankintaan -tietoiskuihin Tampereen Apuväline-messujen aikana 7.-9.11. Tietoiskuja järjestetään joka päivä klo 13.30-14 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A-hallissa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Lappalainen, Rotia palveluihin -projekti, Invalidiliitto ry, tiina.lappalainen@invalidiliitto.fi, puh. 040 8257 904

www.invalidiliitto.fi/rotia-projekti

Invalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi