CapMan Oyj

Irtautuminen Proximasta toteutunut

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 15:21 EEST

CapMan Oyj Pörssitiedote 21.6.2011 klo 14.15 Irtautuminen Proximasta toteutunut CapManin hallinnoimien rahastojen 4.5.2011 tiedotettu irtautuminen Proxima Intressenter AB:sta on toteutunut. Irtautumisen vaikutus CapManin kuluvan vuoden tulokseen on noin 4,5 milj. euroa omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Lisäksi kaupalla on noin 7,8 milj. euron kassavirtavaikutus CapMan Oyj -konsernille vuonna 2011. Kaupan tulosvaikutus ja kassavirtavaikutus ovat laskeneet kaupan tiedotusajankohdasta ruotsin kruunun heikkenemisen seurauksena. Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. CapMan Buyout VIII, CapMan Life Science IV ja CapMan Mezzanine IV -rahastot myivät kaupassa omistusosuutensa yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavalle Alerikselle. Rahastot sijoittivat yhtiöön vuonna 2007, ja sijoitus on ollut erittäin hyvä rahastojen sijoittajille. Lisätietoja: Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan, +358 207 207 583 CAPMAN OYJ Mari Reponen viestintäjohtaja JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.capman.com CapMan CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  www.capman.com Proxima Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. Proximan toiminta on keskittynyt Tukholman alueelle, mutta yrityksellä on toimintaa myös Uppsalassa, Itä-Göötanmaalla ja Skånessa. This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE [HUG#1524891]