Kela

Isien osuus perhevapaista kasvaa hitaasti mutta varmasti

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 02:45 EET

Yhä useampi isä käyttää etuuksia, mutta vapaalla ollaan edelleen melko lyhyt aika.

Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä on kasvanut yli kolmanneksen viidentoista viime vuoden aikana. Vuonna 2009 etuuksia käyttäneitä isiä oli 54 570. Isille vuoden aikana korvattujen päivien määrä keskimäärin on kuitenkin kasvanut vain viisi päivää, 15:sta 20 päivään.

Vaikka vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä on kasvanut selvästi, ja heille korvattujen päivien määrä yhteensä on lähes kaksinkertaistunut viidentoista vuoden aikana, ylivoimaisesti suurin osa vanhempainpäivärahapäivistä korvataan edelleen äideille. Vuonna 2009 isien osuus kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä oli 6,7 %.

Vuonna 2009 ns. perinteistä isyysrahaa oli saanut 48 313 isää. Isäkuukauden etuuksia oli saanut 10 846 isää, mikä on noin viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Isäkuukauden pitäneiden määrä on kasvanut vuosittain, mutta edelleen suurin osa vanhempainpäivärahaa saaneista isistä saa vain isyysrahaa.

Isät ovatkin innostuneet pitämään etenkin juuri heille tarkoitettuja vapaita ja isien lisääntynyt etuuksien käyttö näkyy vain vähän muissa perhe-etuuksissa. Esimerkiksi kotihoidon tukea saaneiden miesten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa yhden prosentin. Vuonna 2009 kotihoidon tukea sai 5 896 miestä (5,1 % kaikista saajista). 

Lue lisää tilastokatsauksesta: 
Isien osuus perhevapaista kasvaa hitaasti mutta varmasti (pdf, 50 kt)
http://www.kela.fi/tilastokatsaus

Lisätietoja:
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Siru Keskinen, puh. 020 634 1372,
etunimi.sukunimi@kela.fi