Suomen Standardisoimisliitto SFS

ISO julkaissut standardin yhteiskuntavastuusta

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 23:26 EET

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 1.11.2010 yhteiskuntavastuuta käsittelevän standardin ISO 26000. Se on tarkoitettu hyödyttämään kaikentyyppisiä organisaatioita koosta ja sijaintimaasta riippumatta.

Standardi antaa opastusta yhteiskuntavastuun perusperiaatteista ja ydinaiheista sekä sidosryhmien huomioon ottamisesta. Yhteiskuntavastuun ydinaiheet ovat standardin mukaan ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat, yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen sekä organisaation hallintotapa. Standardi antaa ohjeita tavoista, joilla vastuullinen toiminta voidaan sisällyttää organisaatiossa käytössä oleviin strategioihin, järjestelmiin, käytäntöihin ja prosesseihin. Se korostaa yhteiskuntavastuullista toimintaa ja toiminnan tason parantamisen tärkeyttä.

 Standardin käyttöönotolla voidaan vaikuttaa organisaation

-          kilpailuetuun
-          maineeseen
-          organisaation mahdollisuuksiin houkutella työntekijöitä tai jäseniä, asiakkaita tai käyttäjiä ja saada heidät pysymään
-          työntekijöiden motivaation, sitoutumisen ja tuottavuuden ylläpitämiseen
-          sijoittajien, omistajien, lahjoittajien, tukijoiden ja rahoittajien kantoihin
-          organisaation suhteisiin yritysten, julkisen hallinnon, median, toimittajien, kumppanien, asiakkaiden ja sen toimintaympäristönä olevan yhteisön kanssa.

Standardin ISO 26000 laadinta aloitettiin vuonna 2005. Se on laadittu työryhmässä, jossa sidosryhmät ovat olleet erittäin laajasti mukana. Standardin laatineen työryhmän viimeisessä kokouksessa toukokuussa 2010 oli 450 osallistujaa ja 210 tarkkailijaa 99 maasta ja 42 liitännäisorganisaatiosta.

Suomesta standardin laadinnassa on ollut mukana Standardisoimisliiton yhteiskuntavastuukomitea. Standardisoimisliitto julkaisee standardin suomeksi joulukuussa 2010.

Standardi ISO 26000 on ohjestandardi, joka ei sovellu sertifiointiin toisin kuin laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmästandardi ISO 14001.

ISO on julkaissut www-sivuillaan www.iso.org esitteitä, videon ja järjestön pääsihteerin haastattelun yhteiskuntavastuustandardista ISO 26000.

Lisätiedot lehdistölle
Suomen Standardisoimisliitto SFS
Johtaja Susanna Vahtila
Puh. 09 149 9331

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).