Valtioneuvosto

Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemalle tukea komissiolta

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 00:13 EET

Euroopan komission hyväksyi 10.11.2010 niin sanotun viidennen koheesioraportin, joka linjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa seuraavalla budjetti- ja ohjelmakaudella vuoden 2013 jälkeen.

- Suomen tärkeimmät tavoitteet ovat hyvin esillä komission päätöksessä, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Suomen päätavoite tulevissa rahoitusratkaisuissa on ollut varmistaa EU:n pohjoisimpien harvaan asuttujen alueiden erityistuen jatkuminen. Tämä tarkoittaa Itä- ja Pohjois-Suomea, joihin on kohdistettu suurin Suomen aluepoliittisesta EU-rahoituksesta koko EU-jäsenyyden ajan.

- Pohjoiset harvaan asutut alueet ovat mukana komission linjauksessa perustuen alueiden maantieteellisiin ja väestöllisiin erityispiirteisiin. Tämä linjaus on tärkeä päänavaus tuleviin neuvotteluihin, vaikka rahoituksen määrää ja muita yksityiskohtia koskevat ratkaisut tehdäänkin vasta myöhemmin, sanoo Pekkarinen.

Suomi on myös ajanut EU:n alue- ja rakennepolitiikan kytkemistä tiiviisti unionin yleisiin kilpailukykyä ja työllisyyttä parantaviin tavoitteisiin eli Eurooppa 2020 -strategiaan. Komissio esittääkin sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kytkemistä Eurooppa 2020 -strategiaan ja linjaukseen älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta talouskasvusta.

Suomi on kannattanut koheesiorahoituksen ehdollisuutta eli sitä, ettämonissa maissa hyvin merkittävät kehitysvarat käytetään talouden rakenteiden uudistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen koko Euroopan parhaaksi.

- On välttämätöntä estää uusien "Kreikka-ongelmien" syntyminen, sanoo Pekkarinen. Tuen talouskomissaarin Olli Rehnin ajamaa tiukan talouskurin linjaa, Pekkarinen alleviivaa.

Julkaistu koheesioraportti menee seuraavaksi EU:n laajuiseen julkiseen keskusteluun, joka kestää tammikuun 2011 loppuun saakka. Keväällä tai alkukesästä komissio tekee ehdotukset rahoituksesta ja tulevan koheesiopolitiikan tarkemmasta sisällöstä. Jäsenmaat neuvottelevat niistä ja EU:n budjetista kokonaisuudessaan tavoitteena löytää poliittiset ratkaisut vuoden 2012 aikana.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097

aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti, TEM. puh. 050 396 1072