Aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Näpinsuon turvetuotantoalueelle, ympäristölupaa ei ole myönnetty Hyrmäsaarensuon turvetuotantoalueelle.

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:35 EET

Vapo Oy:lle on myönnetty ympäristölupa Näpinsuon turvetuotantoon tuotantolohkoilla L1, L3 ja L4. Lohkolle L2 ei ole myönnetty ympäristölupaa. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 47 ha. Toiminnalle tuotantolohkoilla 1 ja 4 on annettu pölyämisen ja melun osalta toimintarajoituksia.

Kala- ja rapukannoille aiheutuva vahinko alapuolisessa vesistössä määrätään hyvitettäväksi kalatalousmaksulla.

Luvan saajalle on myönnetty vesilain 10 luvun 6 §:n nojalla oikeus turvetuotantoalueelta muodostuvien kuivatusvesien johtamiseen tilojen Toivola RN:o 8:8, Papinkallio RN:o 5:2, Puosa RN:o 2:53, Harjula RN:o 5:20, Koivumäki RN:o 5:21 ja Häkämies 3:24 alueelle sijoittuvan ojan kautta Urpalanjokeen. Purku-uoma ja siinä mahdollisesti olevat rummut on pidettävä kunnossa niin, että toiselle kuuluvalla alueella ei aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa.

Aluehallintovirasto hylkää luvan saajan pyynnön saada aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Päätös: 110/10/1, 10.11.2010, Näpinsuon turvetuotantoalue, Dnro ISAVI/11/04.08/2010

 Päätös: 111/10/1, 10.11.2010, Hyrmäsaarensuon turvetuotantoalue, Dnro ISAVI/18/04.08/2010

Lisätietoja: esittelijä Kari Janhunen p. 040 774 8086