Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä edistämään alan yhteistyötä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 13:31 EET

Itä-Suomessa liikenneturvallisuustyötä tekevät organisaatiot ovat muodostaneet Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmän. Ryhmässä ovat edustettuina Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon poliisilaitokset, Liikkuvan poliisin Itä-Suomen tulosyksikkö, Liikenneturva, Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä kuntien edustajina Joensuun, Kuopion ja Mikkelin kaupungit. Ryhmän toiminnasta vastaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ryhmän taustalle perustetaan laaja-alainen liikenneturvallisuusfoorumityöskentely, jonka kautta pyritään kattavaan tiedonvälitykseen ja yhteiseen asioiden valmisteluun. 

Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on luoda puitteet alueella liikenneturvallisuuden eteen työskentelevien tahojen yhteistyölle, tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä edistää liikenneturvallisuustoimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Työryhmä vastaa osaltaan tiedonkulusta alueilta ministeriöihin ja keskusvirastoihin ja päinvastoin. Valtakunnallisten painopistealueiden lisäksi Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon Itä-Suomen maakuntien erityispiirteitä kuten rajaliikenteen, vesi- ja maastoliikenteen sekä matkailun.

Toimijoiden välisellä yhteistyöllä tavoitellaan kokonaisuutena suurempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden edistämisessä kuin kunkin toimijan pelkästään omin voimin on mahdollista saavuttaa. Jokaisella aluetason liikenneturvallisuustyötä tekevällä organisaatiolla on omat tulostavoitteensa. Aluetason liikenneturvallisuustyön haasteena onkin yhteistoiminnan edistäminen siten, että löydetään yhteisiä tavoitteita ja toimia, joissa osapuolet voivat tukea toisiaan ja siten edistää valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista.

Vuonna 2001 tekemässään periaatepäätöksessä valtioneuvosto asetti tavoitteeksi, että vuonna 2010 liikennekuolemien vuotuisen määrän tulee olla koko maassa alle 250. Suhteellisesti laskettu luku Itä-Suomen osalta oli 35 liikennekuolemaa. Viime vuonna liikenneonnettomuuksissa kuoli vielä vahvistamattoman tilaston mukaan 270 ihmistä. Itä-Suomessa kuolleita oli 40. Kehitys ei ole ollut toivotunlaista, joten tavoitteen saavuttamisessa riittää vielä haastetta kaikille toimijoille. Unohtaa ei myöskään saa, että jokaisen tienkäyttäjän on tunnettava vastuunsa turvallisesta liikkumisesta.

Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä julkistaa 10. helmikuuta 2011 Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsauksen vuodelta 2010. Tilaisuudesta lähetetään kutsu ja tiedote tiedotusvälineille. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi kokoontuu ensimmäisen kerran 24. helmikuuta 2011. Tilaisuudesta lähetetään kutsu liikenneturvallisuuteen vaikuttaville itäsuomalaisille toimijoille.

 LISÄTIETOJA: 
Johtaja Petri Keränen, puh. 0400 197 187
Liikenneturvallisuusasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh. 040 770 4285
Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, puh. 0400 338 215