Aluehallintovirasto

Itä-Suomen Sivistysfoorumin julkilausuma Varkaudessa 17.11.2010 klo 17.00 JULKILAUSUMA

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 12:17 EET

Itä-Suomen Sivistysfoorumi kokoontui laajalla (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) ja edustavalla kokoonpanolla Varkaudessa 17.11.2010

Itä-Suomi haluaa profiloitua sivistyksen kansallisena ja kansainvälisenä kärkialueena. Kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluilla on alueen elinvoimaisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin kehittämiselle keskeinen merkitys.

Joukko Itä-Suomen sivistyksen vastuuhenkilöitä kokoontui keskustelemaan, kehittämään ja sopimaan sivistyksen ja opetuksen keskiössä olevista asioista. Mukaan oli kutsuttu myös nuorten edustajia. Tavoitteena on koko Itä-Suomen hyvinvoinnin ja menestymisen edistäminen – kestävän tulevaisuuden edellytysten luominen alueellemme.

Laadukkaalla ja vireällä sivistys-, opetus- sekä kulttuuritoiminnalla saamme Itä-Suomen nousuun!

Itä-Suomen Sivistysfoorumi käsitteli sivistyksen asioita neljän teeman kautta:

1)    Sivistyvä Itä-Suomi

2)    Voimaannuttava ja hyvinvoiva Itä-Suomi

3)    Tulevaisuuden oppiva Itä-Suomi

4)    Menestyvä Itä-Suomi

Itä-Suomen Sivistysfoorumin tuloksena nousi esiin neljä keskeistä asiaa:

1)    Nuorten kokeman todellisuuden ja aikuisten rakentaman maailman välillä on kuilu: tämä haastaa lasten ja nuorten parissa toimivat aikuiset – koko sivistystoimialan – muuttamaan toimintatapojaan.

2)    Itä-Suomesta halutaan tehdä ennakkoluuloton ja rohkea toimintatapojen uudistaja sekä tulevaisuuden tekijä. Aito kansainvälistyminen on Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja menestymisen edellytys.

3)    Tulevaisuuden tekeminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja aktiivista kansalaiskeskustelua. Muutokseen halutaan kutsua mukaan kaikki itäsuomalaiset, mm. sosiaalista mediaa käyttäen.

4)    Itä-Suomen sivistysfoorumi näkee tärkeänä koko alueen voimavarojen kokoamisen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Itä-Suomen Sivistysfoorumi koettiin tärkeäksi, ja sen toiminta päätettiin

vakiinnuttaa. Sivistysfoorumi valtuutti valmisteluryhmän analysoimaan

ja läpikäymään tarkemmin foorumin annin sekä laatimaan tältä pohjalta

tiekartan Itä-Suomen sivistystoimen eteenpäin viemiseksi.

 

Varkaudessa 17.11.2010

 

Lisätietoja

Sivistystoimentarkastaja Kari Lehtola, puh. 040 505 0740, sähköposti: kari.lehtola(at)avi.fi