Etera

Itäsuomalainen nuori arvostaa tilipussia ja itsenäistä työtä

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 09:00 EEST

Palkka kannustaa itäsuomalaisia työntekoon muiden alueiden nuoria enemmän. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan motivoi entistä enemmän, selviää Eteran teettämästä nuorten työelämätutkimuksesta.

Alle 30-vuotiaat, ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä omaan koulutukseensa ja luottavat oman alansa työtilanteeseen. Hieman yli 70 prosenttia, eli suunnilleen yhtä moni kuin edellisvuonna, uskoo löytävänsä töitä omalta alaltaan. Osuus on suunnilleen sama kuin viime vuonna.

”On hienoa, että nuorten usko tulevaisuuteen ja oman alan töiden löytymiseen on vahva. Myös joustavuutta tarvitaan työelämässä, ja myös sitä nuorilta tuntuu löytyvän”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran nuorten työelämäasenteita koskeva tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 500 nuorta ympäri Suomea.

Avoin ja kannustava ilmapiiri tärkeä

Palkka on tärkeä motivaattori 73 prosentille itäsuomalaisista nuorista. Koko Suomessa samoin ajattelee keskimäärin 64 prosenttia vastaajista.

Itäsuomalaisia kannustavat työntekoon ennen kaikkea avoin ja kannustava ilmapiiri, hyvä esimies ja työn sisältö. Mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaan pitää tärkeänä 73 prosenttia vastaajista.

Oman alan töitä löytyy

Yhä useampi itäsuomalainen ammattiin valmistuva nuori uskoo löytävänsä oman alan töitä. 73 prosenttia oli tätä mieltä, kun viime vuonna 65 prosenttia vastaajista oli työpaikan saamisen suhteen melko tai hyvin optimistisia.

”Nuorten tulevaisuudenusko nousee tutkimuksessa selvästi esiin. Useimmilla nuorilla itsetunto on kohdallaan. Niin pitääkin olla. Tätä voisi tartuttaa myös meihin vanhempiin”, Björkman pohtii.

Työnhaussa onnistuu, kun on työkokemusta ja erottuu muista hakijoista. Työhakemusten ja cv:n on oltava laadukkaita, ja verkostoituminen työnantajiin kannattaa.

Omaa persoonaa itäsuomalaiset eivät pidä yhtä tärkeänä kuin aiemmin. 78 prosentin mielestä kannattaa pistää persoonaa peliin, kun edellisvuonna samoin ajatteli 87 prosenttia.

Paikan päällä käyminen tai puhelinsoitto ei ole itäsuomalaisten mielestä enää yhtä kannattavaa kuin aiemmin. Myöskään hyvä koulu- tai opintomenestys ei välttämättä edistä työnhakua.

Kaksi kolmesta muuttaisi työn perässä

Jäädessään työttömäksi kaksi kolmesta itäsuomalaisesta nuoresta harkitsisi muuttoa toiselle paikkakunnalle. Muutto ulkomaille houkuttelisi vain 45 prosenttia vastaajista, mutta osuus on selvässä kasvussa.

Kolme neljästä miettisi kouluttautumista uuteen ammattiin. Noin 90 prosenttia harkitsisi jatkokouluttautumista omalla alalla tai tekisi muita kuin oman alan töitä.

”Nuorilta löytyy ilahduttavasti joustavuutta – valmiutta jatkokoulutukseen, vaihtamaan alaa tai vaikka muuttamaan”, Björkman sanoo.

Yrittäjyys houkuttaa

Aiempaa selvästi harvempi arvelee mahdollisen työttömyysjakson vaikuttavan myöhempään työuraan.
Idän nuoret arvostavat työntekoa. Peräti 64 prosenttia kävisi töissä, vaikka palkka olisi pienempi kuin työttömyyskorvaus, toimeentulotuki ja muut tuet.

Melkein joka toinen vastaaja uskoo pystyvänsä elättämään itsensä yrittäjänä. 45 prosenttia vastaajista toimii jo yrittäjänä tai on harkinnut sitä. Oman yrityksen perustamisessa houkuttelevat mielekäs työ, omien ideoiden toteuttaminen ja itsenäisyys.

”On ilahduttavaa, että moni näkee myös oman yrityksen mahdollisena polkuna”, Björkman sanoo.

Itäsuomalaiset aikovat paiskia töitä vielä pitkään. 39 prosenttia uskoo jäävänsä eläkkeelle vasta yli 70-vuotiaana, kun vielä vuonna 2015 samaa mieltä oli vain 18 prosenttia.

Fakta: Ammattiin opiskelevat ovat tätä mieltä

  • Hieman yli 70 % uskoo löytävänsä oman alansa töitä. Osuus on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.
  • Jos oman alan töitä ei olisi tarjolla, 90 % vastaajista on valmiita jatkokouluttautumaan omalla alalla tai tekemään muita kuin oman alan töitä.
  • 76 % on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. 74 % on valmiita kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin.
  • Työn tekoon kannustavat useimmin työilmapiiri (93 %), työn sisältö (91 %), kehittymismahdollisuudet (83 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan (79 %).
  • Säännöllisten työaikojen merkitys on hieman vähentynyt.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus maalis–huhtikuussa 2017. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 500 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen. Itä-Suomesta vastaajia oli 137.

Mitä mieltä ollaan etelässä, entä pohjoisessa?

Nuorten työelämätutkimuksen alueelliset tulokset löytyvät osoitteesta www.etera.fi/uutishuone

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.