Ixonos

IXONOS HYVÄKSYI JOHDON KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄN SUUNNATUN ANNIN

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 09:12 EEST

Ixonos Oyj:n hallitus päätti 4.10.2010 suunnatusta maksullisesta osakeannista
Ixonosin johdon omistamalle yhtiölle, Ixonos Management Invest Oy:lle. Päätös
osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 1.6.2010 antamaan
valtuutukseen. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 467.630 yhtiön
uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.10. - 27.10.2010 ja merkintähinta
2,44 euroa/osake.

Yhtiön hallitus päätti tänään hyväksyä 467.630 uuden osakkeen merkinnän. Uusien
osakkeiden merkintähinta 1.141.017,20 euroa merkitään yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin,
arviolta viikolla 46. Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille ja
haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, kun ne on
merkitty kaupparekisteriin, arviolta viikolla 46.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Ixonos Oyj:n
osakkeiden lukumäärä on 15.102.484 osaketta.


IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. 0400 793 073,
timo.leinonen@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Source: Millistream