Ixonos

IXONOS HYVÄKSYI JOHDON KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄN SUUNNATUN ANNIN

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:18 EET

Ixonos Oyj:n hallitus on hyväksynyt 4.10.2010 tiedotettuun johdon
kannustinjärjestelmään liittyvän osakemerkinnän Ixonosin johdon omistamalle
Ixonos Management Invest Oy:lle. Päätös osakeannista perustui ylimääräisen
yhtiökokouksen 1.6.2010 antamaan valtuutukseen. Osakeannissa tarjottiin
yhteensä 20.490 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Osakkeiden merkintäaika
oli 22.12.2010-9.2.2010 ja merkintähinta 2,44 euroa/osake kannustinjärjestelmän
alkuperäisen merkintähinnan mukaisesti.

Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan Ixonosin hallituksella oli vuoden 2010
loppuun saakka mahdollisuus liittää järjestelmään mukaan uusia henkilöitä.
Alkuperäistä kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvaa kymmentä henkeä
täydennettiin joulukuussa 2010 yhdellä hengellä.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt 20.490 uuden osakkeen merkinnän. Uusien
osakkeiden merkintähinta, 49.995,60 euroa, merkitään yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
alkavat sinä päivänä jona uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin. Osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille ja haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Ixonos Oyj:n
osakkeiden lukumäärä on 15.122.974 osaketta.

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. 0400 793 073,
timo.leinonen@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream