Ixonos

Ixonos Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2010 klo 9:45

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 10:56 EEST

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2010

IXONOSIN LIIKEVAIHTO JA TULOS JATKOIVAT KASVUAAN

Katsauskausi lyhyesti:

- Katsauskauden liikevaihto oli 61,8 MEUR (2009: 47,6 MEUR), liikevaihdon
muutos oli 29,8 prosenttia.
- Liikevoitto oli 3,5 MEUR (2009: -5,7 MEUR, sisältäen 7,2 MEUR liikearvon
alaskirjauksen), 5,6 prosenttia liikevaihdosta.
- Katsauskaudelle kohdistui 0,4 MEUR (2009: 7,2 MEUR) kertaluonteisia kuluja.
- Nettotulos oli 2,0 MEUR (2009: -6,7 MEUR), 3,3 prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos per osake oli 0,16 euroa (2009: -0,57 euroa).
- Tulos per osake laimennettu oli 0,16 euroa (2009: -0,57 euroa).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,8 MEUR (2009: 1,9 MEUR).

Kolmas vuosineljännes 2010 lyhyesti:

- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,4 MEUR (2009: 13,8 MEUR),
liikevaihdon muutos oli 39,9 prosenttia.
- Liikevoitto oli 1,7 MEUR (2009: -6,7 MEUR, sisältäen 7,2 MEUR liikearvon
alaskirjauksen), 8,5 prosenttia liikevaihdosta.
- Nettotulos oli 1,1 MEUR (2009: -7,1 MEUR), 5,8 prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos per osake oli 0,08 euroa (2009: -0,60 euroa).
- Tulos per osake laimennettu oli 0,08 euroa (2009: -0,60 euroa).

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:

- Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon ennustetaan ylittävän
merkittävästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdon. Viimeisen
neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan vähintään viime vuoden liikevoiton
tasolla.
- Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen vuoden
liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi viime vuoden
liikevoiton (ennen vuoden 2009 liikearvon alaskirjausta).

Toimitusjohtaja Kari Happonen:

Ixonosin liiketoiminta ja kannattavuus ovat kehittyneet suunnitellusti
alkuvuodesta lähtien ja palveluiden kysynnän ja liikevaihdon kasvu on jatkunut
yleistä markkinakasvua voimakkaampana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Myös
liikevoittomme on kohentunut liiketoimintamme kokonaiskasvun myötä. Kotimaan
kireänä säilynyt markkinatilanne, investointimme uusille maantieteellisille
alueille sekä kertaluonteiset välimiesoikeuden kulut heikensivät edelleen
kannattavuuttamme, eikä se ole vielä noussut normaalille tasolle.

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue, joka tuottaa
mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita on kasvattanut
kuluneen vuoden aikana liikevaihtoaan vahvasti ja on kyennyt ylläpitämään
kohtuullisen hyvää kannattavuutta. Segmentin liiketoiminnan kasvua ovat tukeneet
Device Creation Centre -tuotekehityskeskuksessa toteutetut älypuhelimien
kokonaisvastuulliset suunnitteluprojektit. Yksikön positiivisen kehityksen
odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä
päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita kehittävän Media & Communities
-liiketoiminta-alueen liikevaihto on edelleen jatkanut voimakasta kasvuaan
vuoteen 2009 verrattuna. Yksikön liikevaihto ylitti jo viime katsauskaudella
selvästi koko vuoden 2009 liikevaihdon. Johtuen voimakkaista investoinneista
muiden muassa kansainvälisen myyntiverkoston rakentamiseen ja
yhteistyökumppanuuksien kehittämiseen yksikön kannattavuus on edelleen
alhaisella tasolla. Ennakoimme segmentin edelleen jatkavan positiivista
kehitystään ja kannattavuuden paranevan nykyisestään.

Business Solutions -liiketoiminta-alue, joka tuottaa verkkopalvelujen kehitys-
ja käyttöönottoratkaisuja kotimaisille telekommunikaatioalan, rahoitusalan sekä
julkishallinnon organisaatioille, kärsii yhä vaikeasta kotimaisesta
markkinatilanteesta. Yksikön liikevaihto jäi edellisvuotta alhaisemmaksi ja
tulos pysyi tappiollisena kolmannellakin vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan
supistuminen on kuitenkin selvästi hidastunut ja segmentin liiketoiminnan
tehostamisohjelman odotetaan parantavan yksikön kannattavuutta loppuvuoden
aikana. Yksikön tilauskannassa on havaittavissa selkeää piristymistä, minkä
odotetaan vaikuttavan yksikön liikevaihtoon ja kannattavuuteen positiivisesti.

Tutkimuslaitosten markkinaennusteiden mukaisesti Suomen ICT-markkinat ovat tänä
vuonna kääntyneet kasvuun ja kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2011 aikana.
Kansainvälisissä asiakkuuksissa markkinakasvun odotetaan olevan selvästi
kotimaan kasvua nopeampaa. Odotamme koko konsernin liiketoiminnan volyymin
jatkavan kasvuaan ja kannattavuuden kehittyvän edelleen myönteisesti.

LIIKETOIMINTA

Ixonos on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa
innovatiivisia mobiiliviestinnän, sosiaalisen median ja digitaalisten
palveluiden ratkaisuja. Yhtiö kehittää yhdessä asiakkaittensa kanssa tuotteita
ja palveluita, jotka tuottavat elämyksellisiä digitaalisia kokemuksia, ajasta ja
paikasta riippumatta. Yhtiön asiakasyritykset hyödyntävät uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta tuottavuutta.

Ixonos pyrkii toimimaan strategisena kumppanina johtaville innovaattoreille
tarjoamalla palveluita, jotka ulottuvat konseptisuunnittelusta, konsultoinnista
ja projektijohtamisesta ohjelmistotuotantoon ja -ylläpitoon.

Ixonosin strategisena pyrkimyksenä on ollut laajentaa ratkaisujaan ja
palvelujaan kattamaan mobiilien Internet-palveluiden koko elinkaari
konseptoinnista ylläpitoon. Ixonosin ratkaisut kattavat myös kaikki
käyttökokemuksen osa-alueet päätelaitteista ja käyttöliittymistä mobiileja
Internet-palveluita ylläpitäviin taustajärjestelmiin asti. Device Creation
Centre, Ixonosin älypuhelimien tuotekehityskeskus, tarjoaa
mobiilipäätelaitteiden tuotekehityspalveluja ohjelmistosuunnittelun lisäksi
laitteiden mekaniikka- ja elektroniikkasuunnitteluun. Yksikkö mahdollistaa
aiempaa kokonaisvaltaisempien seuraavan sukupolven älypuhelimien
tuotekehityspalveluiden tarjoamisen sekä nykyisille että uusille
kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Yksikössä
suunnitellaan maailman johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille
piiriperheille sekä Android- ja Symbian-käyttöjärjestelmille perustuvia
älypuhelimia.

Yhtiön asiakaskunta koostuu maailman johtavista matka- ja
älypuhelinvalmistajista, verkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä
suomalaisista rahoitus-, teollisuus- ja palvelualojen yrityksistä ja
julkishallinnon organisaatioista.

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa,
Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.

SEGMENTIT

Ixonosin liiketoiminta on organisoitu kolmeen segmenttiin: Mobile Terminals &
Software, Media & Communities ja Business Solutions. Mobile Terminals & Software
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen
tuotekehityspalvelut. Media & Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat
digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät
päätelaiteriippumattomat Internet-palvelut. Business Solutions
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja
-järjestelmien sekä julkishallinnon sähköisen asioinnin kehityspalvelut.

Osana Business Solutions -liiketoiminta-alueen yhtiöittämistä Business Solutions
-segmentistä siirrettiin katsauskauden aikana asiakasprojekteja Media &
Communities -liiketoiminta-alueelle. Siirrettyjen projektien liikevaihtovaikutus
oli katsauskauden aikana 1,6 MEUR (2009: 1,8 MEUR) ja liikevoittovaikutus 0,3
MEUR (2009: 0,5 MEUR). Muutos on otettu huomioon sekä vuoden 2010
segmenttiluvuissa että niille esitetyissä vertailutiedoissa.

Mobile Terminals & Software

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen
mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita.

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue onnistui edelleen vahvistamaan
markkinaosuuttaan ja kasvattamaan katsauskauden liikevaihtoa ja -voittoa
edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 39,4 prosenttia 37,0 MEUR:oon
(2009: 26,5 MEUR). Liikevoitto kasvoi 30,9 prosenttia 5,2 MEUR:oon (2009: 4,0
MEUR) ollen 14,1 prosenttia liikevaihdosta. Device Creation Centre
-tuotekehityskeskuksessa toteutettiin katsauskauden aikana ensimmäiset
kokonaisien mobiililaitteiden suunnitteluun liittyvät asiakasprojektit.

Mobile Terminals & Software -segmentti hyödynsi aktiivisesti konsernin
ulkomaisten toimipisteiden tarjoomaa Tallinnassa, Kosicessa, Pekingissä ja
Chengdussa sekä jatkoi voimakasta panostusta kansainvälisen myynnin
kehittämiseen. Yksikön positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös
loppuvuonna.

Media & Communities

Media & Communities -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen digitaalisen
median, viihteen ja informaation jakeluun sekä verkkoyhteisöjen viestintään
liittyviä päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita.

Katsauskaudella segmentin liikevaihto kasvoi 83,2 prosenttia 15,4 MEUR:oon
(2009: 8,4 MEUR). Liikevoitto kasvoi 11,5 prosenttia 0,8 MEUR:oon (2009: 0,8
MEUR) ollen 5,5 prosenttia liikevaihdosta.

Media & Communities -segmentin kannattavuutta heikensivät edelleen voimakkaat
panostukset kansainvälisen toimintaverkoston luomiseen sekä kumppanuuksien
kehittämiseen. Media & Communities -liiketoiminta-alue on hyödyntänyt
aktiivisesti konsernin edullisemman kustannustason toimipisteiden tarjoomaa muun
muuassa Kosicessa.

Digitaalisen median Internet-jakeluun ja -kauppaan sekä sosiaalisen median
Internet-palveluihin kohdistuvien investointien uskotaan maailmanlaajuisesti
kasvavan selvästi perinteisiä ICT-investointeja nopeammin. Ixonos tarjoaa
asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen ja kattavan palvelukokonaisuuden, joka
mahdollistaa uusien Internet-palveluiden luomisen ketterästi ja
kustannustehokkaasti, palveluiden ja mobiilien päätelaitteiden saumattoman
käyttökokemuksen toteuttamisen sekä palveluiden joustavan jatkokehittämisen ja
ylläpidon, mukaanlukien liiketoimintakriittiset käyttöpalvelut.

Media & Communities -liiketoiminta-alueen liikevaihdon ennakoidaan kuluvan
vuoden aikana kasvavan voimakkaasti ja kannattavuuden säilyvän nykyisellä
tasolla, mutta yksikön tämän vuoden liikevoiton odotetaan jäävän edellisen
vuoden liikevoitosta.

Business Solutions

Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa yritysten
liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen
asioinnin kehityspalveluita.

Business Solutions -segmentin liikevaihto pieneni katsauskaudella 6,3 prosenttia
11,8 MEUR:oon (2009: 12,6 MEUR). Liikevoitto oli edelleen tappiollinen, -0,7
MEUR, vaikkakin tappio supistui edellisvuodesta selvästi (2009: -9,1 MEUR).
Liikevaihtoa ja -voittoa pienensivät edelleen ICT-palveluiden kotimaisen
kysynnän vaimeus. Vertailukauden liikevoittoa pienensi 7,2 MEUR liikearvon
alaskirjaus. Segmentin alkuvuodesta jatkuneen liiketoiminnan tehostamisohjelman
odotetaan parantavan yksikön kannattavuutta loppuvuoden aikana.

Business Solutions -liiketoiminta-alueen ratkaisut keskittyvät
liiketoimintaprosessien kiihdyttämiseen, dokumenttien ja tapahtumien hallintaan,
sähköisiin liiketoiminta- ja asiointiratkaisuihin sekä projektijohtamisen
asiantuntijapalveluihin. Yksikkö hyödyntää konsernin muiden
liiketoiminta-alueiden tavoin voimakkaasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä
valituilla ratkaisualueilla teknologiakumppaneiden tuotealustoja. Yksikön
tavoitteena on mm. laajentaa ratkaisujen toimittamista
SaaS-liiketoimintamallilla hyödyntämällä konsernin edistyksellisiä
liiketoimintakriittisiä käyttöpalveluita sekä parantaa toiminnan tehokkuutta
keskittämällä tiettyjen tuotealustojen ylläpito- ja jatkokehittämistyötä
konsernin Kosicen toimipisteeseen. Yksikön sähköisen asioinnin ratkaisut ovat
saaneet erityisesti julkisen hallinnon asiakkuuksissa hyvän vastaanoton.

Tutkimuslaitosten, mm. Market-Vision, markkinaennusteiden mukaan Suomen
ICT-markkinat ovat kääntyneet kuluneen vuoden aikana lievään kasvuun. Heikkona
säilyneestä kotimaisesta markkinatilanteesta johtuen Business Solutions
-liiketoiminta-alueen kehityksen odotetaan jatkuvan yhtiön muuta liiketoimintaa
hitaampana.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 61,8 MEUR (2009: 47,6 MEUR), mikä on
29,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Segmenttien yhteenlasketusta
liikevaihdosta ennen sisäisen liikevaihdon eliminointeja kertyi 57,6 prosenttia
(2009: 55,8) Mobile Terminals & Software -liiketoimintasegmentistä, 24,0
prosenttia (2009: 17,7) Media & Communities -liiketoimintasegmentistä ja 18,4
prosenttia (2009: 26,5) Business Solutions -liiketoimintasegmentistä.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 19,4 MEUR (2009: 13,8 MEUR),
mikä on 39,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Liikevaihto segmenteittäin:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 1-9 2010 | 1-9 2009 | 1-12 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Terminals & | 36 999 | 26 544 | 37 310 |
| Software | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media & Communities | 15 449 | 8 433 | 12 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Business Solutions | 11 818 | 12 610 | 17 033 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -2 479 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 61 787 | 47 587 | 67 059 |
--------------------------------------------------------------------------------

TULOS

Konsernin liikevoitto oli 3,5 MEUR (2009: -5,7 MEUR), ja voitto ennen veroja 2,8
MEUR (2009: -6,5 MEUR). Katsauskauden voitto oli 2,0 MEUR (2009: -6,7 MEUR).
Tulos per osake laimennettu oli 0,16 euroa (2009: -0,57 EUR). Liiketoiminnan
rahavirta/osake laimennettu oli 0,07 euroa (2009: 0,16). Liikevoiton
paranemiseen vaikuttivat sekä liikevaihdon kasvu että yhtiössä toteututetut
tehostamistoimenpiteet. Liikevoiton parantamiseksi, etenkin Business Solutions
-liiketoiminta-alueella, on toteutettu vuoden 2010 aikana toimintojen
tehostamisohjelma, jonka seurauksena yksikön kannattavuuden odotetaan paranevan.
Konsernin hallinnollisia kustannuksia on kasvattanut erityisesti
kansainvälistymisen hallintaan liittyvä kustannusten nousu sekä kertaluontoiset
kulut. Kertaluonteisia kuluja olivat Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n ostoon
liittyvän välimiesoikeuden kulut 0,4 miljoonaa euroa, jotka kirjattiin kuluksi
toiselle vuosineljännekselle.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 1,7 MEUR (2009: -6,7 MEUR) ja
voitto ennen veroja 1,6 MEUR (2009: -7,0 MEUR). Kolmannen vuosineljänneksen
voitto oli 1,1 MEUR (2009: -7,1 MEUR). Kolmannen vuosineljänneksen tulos per
osake laimennettu oli 0,08 euroa (2009: -0,6 euroa). Kolmannella
vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettu oli -0,06 euroa
(2009: 0,10).

Liikevoitto segmenteittäin:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 1-9 2010 | 1-9 2009 | 1-12 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Terminals & | 5 208 | 3 979 | 5 667 |
| Software | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media & Communities | 846 | 759 | 1 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Business Solutions | -655 | -9080 | -9 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto | -1 937 | -1 367 | -1 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 3 462 | -5 708 | -3 993 |
--------------------------------------------------------------------------------

Business Solutions -segmentin liikevoitossa tilikaudella 2009 on huomioitu
yksikköön kohdistunut 7,2 MEUR liikearvon alaskirjaus.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,8 prosenttia (2009: -41,0) ja
sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 11,9 prosenttia (2009: -18,1).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 58,0 MEUR (2009: 48,4 MEUR). Oma pääoma oli 27,0 MEUR
(2009: 18,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 46,5 prosent­tia (2009: 38,2). Konsernin
likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 1,3 MEUR (2009: 2,2 MEUR).

Yhtiön taseessa katsauskauden lopussa oli 12,0 MEUR (2009: 15,7 MEUR)
pankkilainoja sisältäen käytössä olevat pankkilimiitit. Pankkilainoihin liittyy
rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja
korollisten pankkilainojen (osittain korollisten nettovelkojen) ja rullaavan 12
kuukauden käyttökatteen suhteeseen.

Yhtiön taserakenteeseen vaikutti merkittävästi toisella vuosineljänneksellä
toteutettu osakeanti, jolla kerättiin yhtiön osakkeenomistajilta
nettovaikutukseltaan noin 5,6 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta.
Katsauskauden aikana yhtiön pankkilainojen määrä on pienentynyt 3,3 miljoonaa
euroa.

LIIKEARVOT

Konsernin taseessa oli 30.9.2010 liikearvoa 23,6 miljoonaa euroa. Yhtiö
alaskirjasi liikearvoa vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä Business
Solutions -liiketoiminta-alueella 7,2 miljoonaa euroa. Yhtiö toteutti Business
Solutions -liiketoiminta-alueella liikearvojen arvonalennustestin ja totesi,
että tehostamistoimenpiteiden vaikutuksen ja parantuneiden markkinanäkymien
johdosta yksikköön ei liity liikearvojen alaskirjaustarvetta.

5.5.2010 julkaistun välimiesoikeudenkäynnin päätöksen mukaan Ixonosin tuli
korottaa Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n myyjille maksamaansa 7,8 miljoonan
euron lisäkauppahintaa 1,1 miljoonalla eurolla. Lisäkauppahinta 1,1 miljoonaa
euroa kirjattiin kokonaisuudessaan liikearvon lisäykseksi, josta edelliselle
katsauskaudelle kohdistui 0,8 miljoonaa euroa. Välimiesoikeudenkäynnistä
aiheutui yhtiölle noin 0,4 miljoonan euron kulut, jotka kirjattiin
kokonaisuudessaan toisen vuosineljänneksen kuluihin.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,8 MEUR (2009: 1,9
MEUR). Liiketoiminnan rahavirran pienenemiseen vaikutti liikevaihdon kasvusta
johtuva käyttöpääoman muutos, mikä johtuu erityisesti asiakkaiden maksuaikojen
pitenemisestä. Yhtiö oli myynyt myyntisaamisia 30.9.2010 yhteensä 1,5
miljoonalla eurolla. Yhtiön myyntisaamisissa ei ole merkittävää määrää
riskialttiita saamisia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 115 (2009: 966) ja
kauden lopussa 1 134 (2009: 969). Henkilöstömäärän kasvu kohdistui
pääasiassa ulkomaan yhtiöihin. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 738
henkilöä (2009: 724) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 396 henkilöä (2009:
245) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 2,99 euroa (2009: 3,50 euroa),
alin 1,84 euroa (2009: 1,70 euroa) ja päätöskurssi 30.9.2010 2,24 euroa (2009:
3,01 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 2,30 euroa (2009: 2,06 euroa).
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.953.877 kappaletta (2009: 3.389.744
kappaletta), mikä vastaa 13,4 prosenttia (2009: 36,4 prosenttia) osakkeiden
lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 30.9.2010 oli 32.782.073 euroa (2009: 28.032.389 euroa).

Osakepääoma

Vuoden 2010 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 372.523,56 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 9.313.089 kappaletta. Katsauskauden lopussa Ixonosin
rekisteröity osakepääoma oli 585.394,16 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 14.634
854 osaketta.

Kesäkuussa 2010 toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena Ixonosin osakkeiden
määrä kasvoi 5.321.765 osakkeella 14.634 854 osakkeeseen ja osakepääoma kasvoi
212.870,60 eurolla 585.394,16 euroon. Muutokset astuivat voimaan niiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä 1.7.2010.

Optio-ohjelma 2006

2006 AI-optioita on laskettu liikkeelle 140.000 kappaletta, AII-optioita 140.000
kappaletta, BI-optioita 60.000 kappaletta ja BII-optioita 60.000 kappaletta.
A-sarjan optioista on palautunut yhtiölle optioehtojen perusteella 15.000
kappaletta AI-optioita ja 25.000 kappaletta AII-optioita. Palautuneista A-sarjan
optioista 30.000 on muunnettu optioehtojen mukaisesti B-sarjan optioiksi ja
jaettu uudelleen. B-sarjan optioista on palautunut yhtiölle optioehtojen
perusteella 5.000 kappaletta BI-optioita ja 10.000 kappaletta BII-optioita.
Vielä ulkona olevilla 2006 optiosarjojen optioilla voidaan merkitä yhteensä
enintään 366.500 osaketta, mikä on 3,9 prosenttia yhtiön osakemäärästä.
Osakkeiden merkintäaika 2006 AI-optioilla alkoi 1.10.2007. Merkintäaika alkoi
AII- ja BI-optioilla 1.10.2008 ja BII-optioilla 1.10.2009. AI- ja AII-optioilla
merkintähinta 30.6.2010 tilanteessa on 4,13 euroa, BI- ja BII-optioilla 4,92
euroa. Merkintäaika 2006 optioilla päättyy 31.12.2011.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 1.6.2010 päättänyt muuttaa optio-oikeuksien
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa osakeannin johdosta. Merkintäsuhdetta
muutettiin siten, että kukin vuoden 2006A ja 2006B optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään 1,57 osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta
perustuu Yhtiön osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi-maaliskuussa 2006 ja 2007. Optio-oikeudella 2006A merkittävän osakkeen
merkintähinta on kuitenkin vähintään 3,0464 euroa ja optio-oikeudella 2006B
merkittävän osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 3,5491 euroa.
Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä osakkeiden
kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta
lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään lähimpään
täyteen senttiin. Muutoksen jälkeen optioilla voidaan merkitä enintään 575.405
osaketta, joka vastaa 3,9 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä.

Muutokset astuivat voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä 1.7.2010.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.9.2010 oli 2 945 (2009: 3 070). Yksityishenkilöt
omistivat 53,7 prosenttia (2009: 56,8 prosenttia) ja yhteisöt 46,3 prosenttia
(2009: 43,2 prosenttia) osakkeista. Ulkomaalaisomistuksen osuus koko
osakemäärästä oli 7,2 prosenttia (2009: 8,0 prosenttia).

Hallituksen valtuudet

Katsauskauden lopussa hallituksella oli käytössään ylimääräiseltä
yhtiökokoukselta 1.6.2010 saama valtuutus 3.991.324 osakkeen osakeantiin.
Valtuutuksen mukaan osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi,
henkilöstön sitouttamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja
kasvattamiseksi. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin johdon uusi kannustinjärjestelmä

4.10.2010 tiedotettiin Ixonos Oyj:n hallituksen päättämästä konsernin johdon
uudesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa yhtiön
johtoa yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja
tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä.
Kannustinjärjestelmään osallistuvat toimitusjohtaja Kari Happonen sekä yhdeksän
muuta Ixonosin johdon jäsentä, jotka sijoittavat henkilökohtaisia varojaan
yhtiön osakkeisiin kantaen aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta.
Järjestelmän kohderyhmää voidaan myöhemmin laajentaa uusilla johdon edustajilla.
Osakeomistusta varten johdon edustajat perustavat Ixonos Management Invest Oy
-nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat.

26.10.2010 hallitus hyväksyi järjestelmän mukaisen Ixonos Management Invest
Oy:lle suunnatun osakeannin osakemerkinnän, jossa Ixonos Management Invest Oy
merkitsi yhteensä 467.630 Ixonos Oyj:n osaketta. Osakkeet tulevat kaupankäynnin
kohteeksi yhdessä muiden Ixonos Oyj:n osakkeiden kanssa arviolta 15.11.2010.
Suunnatun osakeannin jälkeen Ixonos Oyj:n osakemäärä on 15.102.484 osaketta.

Sähköisen asiointipalvelun malli Kiinaan osana DigiEcoCity-hanketta

Ixonos suunnittelee ja toteuttaa DigiEcoCity-hankkeessa Kiinaan perustettavien
mallikaupunkien sähköisten palveluiden arkkitehtuurimallin. Suomalainen
DigiEcoCity valitsi Ixonosin määrittämään digitaalisten ratkaisujen
ekosysteemille yhdenmukaiset suunnitteluperiaatteet. Valmiiksi määritelty
sähköisten palveluiden arkkitehtuurimalli helpottaa yhdenmukaisten ekologisten
ja digitaalisten periaatteiden mukaisten kaupunkien rakentamista. Hankkeessa
hyödynnetään Ixonosin itsekehittämiä sähköisen asioinnin ratkaisuja, jotka
tarjottiin vapaasti julkishallinnon toimijoiden ja palvelukehittäjien
hyödynnettäviksi jo vuonna 2009 ja joita on hyödynnetty muun muuassa Oulun
kuntalaisportaaliratkaisussa.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla:
www.ixonos.com/fi/sijoittajat/riskienhallinta.

Vuotta 2009 vaivanneen maailmanlaajuisen taantuman mahdolliset
seurannaisvaikutukset sekä yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttavat edelleen
yritysten investointeihin ja investointihalukkuuteen. Yleinen taloudellinen
epävarmuus heijastuu myös Ixonosin asiakasyritysten tietojärjestelmien
kehittämisinvestointeihin, esimerkiksi lykkäämällä investointien ajoitusta tai
niitä koskevaa päätöksentekoa.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille,
mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla
olisivat rajoitettuja.

Ixonosin yritysostot, vuosina 2006-2008 ja vuonna 2010 tapahtunut nopea kasvu,
projektitoiminnan kasvu ja myyntisaamisten pidentynyt kierto ovat lisänneet
yhtiön käyttöpääoman tarvetta. Käyttöpääoman tarpeen kasvua hallitaan luomalla
riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi yhdessä rahoittajien
kanssa sekä tehostamalla käyttöpääoman kiertoa. Yhtiöllä on lisäksi taseessaan
merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai
jonkin sen kassavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat
joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan
vuosittain, vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja jos tarvetta ilmenee myös
muulloin.

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen
saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan
pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan
takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta
tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella
rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä
ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Ixonosilla on normaalin
toimintansa vaatimat kassavarat käytössään.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Gartnerin tutkimusten mukaan toimialan liiketoiminnan kokonaisvolyymi on
kääntynyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Market-Vision mukaan Suomen ICT-markkinat
ovat kääntyneet verkkaiseen kasvuun kuluneen vuoden aikana.

Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon ennustetaan ylittävän
merkittävästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdon. Viimeisen
neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan vähintään viime vuoden liikevoiton
tasolla. Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen
vuoden liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi viime
vuoden liikevoiton (ennen vuoden 2009 liikearvon alaskirjausta).

Yhtiön tavoitteena on edelleen jatkaa toiminnan tehostamista, palveluiden
kehittämistä, palvelutuotannon laajentamista edullisemman kustannustason maissa
sekä vahvistaa liiketoiminnan kassavirtaa ja kannattavuutta.

SEURAAVAT KATSAUKSET

Tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.12.2010 julkaisuajankohta tiedotetaan myöhemmin.

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj
toimitusjohtaja Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


IXONOS-KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2010

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta sen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Kirjatut tuloverot perustuvat
katsauskauden toteutuneen tuloksen perusteella kirjattuihin tuloveroihin.

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä ja lisäksi vuonna 2010
käyttöönotettuja uusia IAS/IFRS -standardeja. Näistä standardeista
merkittävimmät ovat: IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27
(uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken
näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on
yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen osavuosikatsaus on
suomenkielinen. Englanninkielinen osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30. | 1.1.-30.9.2 | Muutos % | 1.1.-31.12.2 |
| | 9.2010 | 009 | | 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 61 787 | 47 587 | 29,8 | 67 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -58 325 | -46 095 | 26,5 | -63 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN | 3 462 | 1 492 | 132,0 | 3 207 |
| LIIKEARVON | | | | |
| ARVONALENNUSTA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEARVON | | -7 200 | | -7 200 |
| ARVONALENNUS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 3 462 | -5 708 | | -3 993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -628 | -817 | -23,1 | -1 471 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 2 834 | -6 525 | | -5 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -794 | -175 | 352,7 | -523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 2 040 | -6 701 | | -5 987 |
| VOITTO | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 2 040 | -6 701 | | -5 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | |
| tuloslaskelman erät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos | 11 | 0 | | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA | 2 050 | -6 701 | | -5 982 |
| TULOS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TASE, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 23 647 | 22 933 | 22 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 188 | 5 321 | 5 061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 4 423 | 3 589 | 3 942 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 87 | 219 | 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 110 | 110 | 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 33 455 | 32 173 | 32 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 23 200 | 13 991 | 17 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1 317 | 2 214 | 2 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 24 517 | 16 205 | 19 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 57 972 | 48 379 | 52 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 585 | 373 | 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 219 | 219 | 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sij. vapaan oman pääoman rahasto | 20 346 | 14 808 | 14 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ed. tilikausien voitto | 3 788 | 9 760 | 9 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 2 040 | -6 701 | -5 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 26 978 | 18 459 | 19 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 8 981 | 11 799 | 10 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 22 012 | 18 121 | 22 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 30 994 | 29 920 | 32 963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 57 972 | 48 379 | 52 140 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| |
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osa | Yli | Osak | Sij. | Muun | Kerty | Tili- | Yht. |
| | -ke | -ku | e-an | vapaa | to-e | - | kaud | |
| | - | rss | ti | n | ro | nee | en | |
| | pää | i | | opon | | t | tulos | |
| | - | rah | | rahas | | voitt | | |
| | oma | as- | | to | | o- | | |
| | | to | | | | varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 370 | 121 | 100 | 14 | -16 | 9 751 | 0 | 25 |
| 1.1.2009 | | | | 808 | | | | 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | | | -6 | -6 |
| tulos | | | | | | | 701 | 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | | |
| tuloksen erät: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos | | | | | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tapahtumat | | | | | | | | |
| osakkeenomistajien | | | | | | | | |
| kanssa: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusmerkintä | 2 | 98 | -100 | | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus | | | | | | 25 | | 25 |
| optioista | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 373 | 219 | 0 | 14 | -16 | 9 776 | -6 | 18 |
| 30.9.2009 | | | | 808 | | | 701 | 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 373 | 219 | 0 | 14 | -11 | 3 789 | 0 | 19 |
| 1.1.2010 | | | | 808 | | | | 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | | | 2 040 | 2 040 |
| tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | | |
| tuloksen erät: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos | | | | | 11 | | | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tapahtumat | | | | | | | | |
| osakkeenomistajien | | | | | | | | |
| kanssa: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusmerkintä | 213 | | | 5 538 | | | | 5 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 585 | 219 | 0 | 20 | 0 | 3 789 | 2040 | 26 |
| 30.9.2010 | | | | 346 | | | | 978 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 2 040 | -6 701 | -5 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 794 | 175 | 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 434 | 2 362 | 3 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | 628 | 817 | 1 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon arvonalennus | 0 | 7200 | 7 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | -45 | 87 | 93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman | 5 851 | 3 940 | 6 457 |
| muutosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -3 535 | -689 | -314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 6 | 6 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -721 | -561 | -1 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 0 | 5 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -754 | -780 | -1 710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 847 | 1 922 | 3 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -2 331 | -592 | -1 369 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 4 | 2 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | -1 052 | -7 836 | -7 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -3 379 | -8 426 | -8 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavirta ennen rahoitusta | -2 532 | -6 504 | -5 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nosto | 0 | 4 000 | 4 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset | -1 966 | -1 519 | -2 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 2 681 | 4 149 | 4 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset | -4 765 | -825 | -1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemerkinnöistä saadut maksut | 5 621 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 1 571 | 5 806 | 5 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -961 | -699 | -635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 2 278 | 2 913 | 2 913 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 1 317 | 2 214 | 2 278 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/201 | Q2/201 | Q1/201 | Q4/200 | Q3/200 |
| | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | 1.7.10 | 1.4.10 | 1.1.10 | 1.10.0 | 1.7.09 |
| | - | - | - | 9- | - |
| | | 30.6.1 | 31.3.1 | 31.12. | 30.9.0 |
| | 30.9.1 | 0 | 0 | 09 | 9 |
| | 0 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 19 360 | 21 897 | 20 531 | 19 472 | 13 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -17 | -20 | -19 | -17 | -13 |
| | 706 | 644 | 974 | 758 | 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON | 1 653 | 1 252 | 556 | 1 715 | 458 |
| ARVONALENNUSTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEARVON ARVONALENNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 1 653 | 1 252 | 556 | 1 715 | -6 742 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -103 | -307 | -218 | -654 | -266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 1 551 | 945 | 338 | 1 061 | -7 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -435 | -288 | -71 | -347 | -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUJAKSON TULOS | 1 115 | 657 | 268 | 714 | -7 058 |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTIRAPORTOINTI

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto segmenteittäin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Terminals & Software | 36 999 | 26 544 | 37 310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media & Communities | 15 449 | 8 433 | 12 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Business Solutions | 11 818 | 12 610 | 17 033 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -2 479 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 61 787 | 47 587 | 67 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Terminals & Software | 5 208 | 3 979 | 5 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Media & Communities | 846 | 759 | 1 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Business Solutions | -655 | -9 080 | -9 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto | -1937 | -1 367 | -1 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 3 462 | -5 708 | -3 993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 5,6 | -12,0 | -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -628 | -817 | -1 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 2 834 | -6 525 | -5 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -794 | -175 | -523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO | 2 040 | -6 701 | -5 987 |
--------------------------------------------------------------------------------

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikear | Aineettom | Aineellise | Myytäviss | Yht. |
| | vo | at | t | ä olevat | |
| | | hyödykkee | käyttö | sijoituks | |
| | | t | omaisuus | et | |
| | | | hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 32 195 | 6 632 | 3 147 | 110 | 42 084 |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | 281 | 1 232 | | 1 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -2 062 | | -19 | | -2 081 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -7 200 | | | | -7 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -1 592 | -770 | | -2 362 |
| poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 22 933 | 5 321 | 3 589 | 110 | 31 954 |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 22 826 | 5 061 | 3 942 | 110 | 31 939 |
| 1.1.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | 1 561 | 1 493 | | 3 054 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 821 | | | | 821 |
| yrityskaupoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | | | -11 | | -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | -1 434 | -1 000 | | -2 434 |
| poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 23 647 | 5 188 | 4 423 | 110 | 33 368 |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR laimennettu | 0,16 | -0,57 | -0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,16 | -0,57 | -0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR | 1,84 | 1,98 | 2,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, | 0,07 | 0,16 | 0,26 |
| EUR laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 11,9 | -18,1 | -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 11,8 | -41,0 | -27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/liikevaihto, % | 5,6 | -12,0 | -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net gearing, % | 52,6 | 88,6 | 81,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUITA TIETOJA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ | 1 115 | 966 | 985 |
| Henkilöstö keskimäärin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 134 | 969 | 1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUT, tEUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista sitoumuksista annetut | | | |
| vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing- ja muut vuokravastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1 vuoden kuluessa | 4 845 | 3 891 | 4 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa | 6 478 | 7482 | 7 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 5 vuoden kuluttua | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 11 323 | 11 373 | 11 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1 vuoden kuluessa | 0 | 2 714 | 2 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa | 4 893 | 3 321 | 3 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 5 vuoden kuluttua | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 4 893 | 6 036 | 5 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo | -125 | -200 | -172 |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta
/ Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma x 100


Source: Millistream