Ixonos

Ixonos tarkentaa lähiajan epävarmuustekijöitä ja tulevaisuuden näkymiä

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 21:37 EET

Nokia Oyj tiedotti 11.2.2011 uudesta strategiastaan, jonka osana Nokia
suunnittelee ottavansa Windows Phonen ensisijaiseksi älypuhelinstrategiakseen.
Ixonos Oyj on toimittanut Nokialle tuotekehitys- ja ohjelmistokehityspalveluita
Nokian tällä hetkellä käyttämille S40-, Symbian- ja MeeGo-tuotealustoille.

Ixonosin tiedot Nokian uuden strategian vaikutuksista Nokian Ixonosilta
ostamiin palveluihin rajoittuvat toistaiseksi Nokian julkisuudessa esittämiin
tietoihin.

Yhtiön avainasiakkaan strategiassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla merkittävä
vaikutus Ixonos-konsernin Mobile Terminals & Software sekä Media & Communities
-liiketoiminta-alueiden ja siten myös koko konsernin toimintaan,
tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli yhtiön avainasiakkaan
palveluostojen volyymissä tapahtuisi nopea olennainen negatiivinen muutos, ovat
Ixonos-konsernin mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin kasvattamiseen
lyhyellä ajanjaksolla rajoitettuja huolimatta siitä, että Ixonosilla on
valmiudet tarjota tuotekehitys- ja ohjelmistokehityspalveluita myös muille kuin
Nokian nykyisin käyttämille tuotealustoille, mukaan lukien Windows Phone ja
Android -alustoille.

Ixonos on 10.2.2011 julkaistussa tilikautta 2010 koskevassa
tilinpäätöstiedotteessaan lausunut tulevaisuuden näkymistään seuraavaa: ”Koko
vuoden 2011 liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen vuoden
liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi viime vuoden
liikevoiton.” Mikäli yhtiön avainasiakkaan palveluostojen volyymissä tapahtuisi
edellä tarkoitettu olennainen negatiivinen muutos vuonna 2011, olisi
epätodennäköistä, että ennusteet liikevaihdon ja -voiton kasvusta
toteutuisivat.

Yhtiö tulee tarkentamaan lähiajan epävarmuustekijöitä sekä näkymiä vuodelle
2011 välittömästi saatuaan lisätietoa avainasiakkaansa strategiamuutosten
vaikutuksista toimintaansa.

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Kari Happonen, toimitusjohtaja, puh. 0400 700 761,
kari.happonen@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream