Ixonos

IXONOSIN JOHTO SIJOITTAA YHTIÖN OSAKKEISIIN OSANA UUTTA JOHDON

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 12:06 EEST

Ixonos Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Ixonos-konsernin johdon
kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa yhtiön johtoa
yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä
kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä.
Kannustinjärjestelmään osallistuvat toimitusjohtaja Kari Happonen sekä yhdeksän
muuta Ixonosin johdon jäsentä sijoittavat henkilökohtaisia varojaan yhtiön
osakkeisiin kantaen aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta.
Järjestelmän kohderyhmää voidaan myöhemmin laajentaa uusilla johdon
edustajilla.

Osakeomistusta varten johdon edustajat perustavat Ixonos Management Invest Oy
-nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat. Ixonos Oyj:n hallitus on
päättänyt Ixonos Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.6.2010 antaman
valtuutuksen perusteella Ixonos Management Investille suunnatusta maksullisesta
osakeannista. Osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Ixonos Management Investin merkittäväksi yhteensä enintään 467.630
Ixonosin uutta osaketta. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannissa annettavat
osakkeet käytetään Ixonosin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän
toteuttamiseen.

Uuden osakkeen merkintähinta on 2,44 euroa/osake. Merkintähinta vastaa Ixonosin
osakkeen keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 5.8. - 11.8.2010.

Ixonos Management Investin osakehankinta rahoitetaan johdon jäsenten yhteensä
noin 230.000 euron suuruisella pääomapanokslla Ixonos Management Investiin sekä
enintään 1.200.000 euron korollisella lainalla, jonka Ixonosin hallitus on
osana kannustinjärjestelmää päättänyt antaa Ixonos Management Investille
Ixonosin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Perustamisvaiheessa lainaa
nostetaan 920.000 euroa.

Kannustinjärjestelmä on voimassa kesään 2013 saakka, jolloin järjestelmä on
tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmä voidaan purkaa
esimerkiksi sulauttamalla Ixonos Management Invest Ixonosiin tai myymällä
Ixonos Management Investin omistamat Ixonosin osakkeet Ixonosille tai muulla
tavoin. Järjestelmää jatketaan vuosi kerrallaan, mikäli Ixonosin osakkeen
pörssikurssi huhti-toukokuussa 2013 tai 2014 on alle sen keskihinnan, jolla
Ixonos Management Invest hankki omistamansa Ixonosin osakkeet. Ixonosin
myöntämä laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään järjestelmän
purkamisen yhteydessä eli viimeistään 1.7.2015.

Ixonos Management Investin omistamien Ixonosin osakkeiden luovuttamista on
rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johdon omistus Ixonos Management
Investissa pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka.
Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy henkilöstä
johtuvasta syystä ennen järjestelmän purkamista, hänen osuutensa Ixonos
Management Investista voidaan lunastaa ennen järjestelmän purkamista ilman,
että hän saa järjestelmästä taloudellista etua.

Ixonos Management Investin merkitsemien Ixonosin osakkeiden merkintähinta
maksetaan merkittäessä. Osakkeiden merkintäaika on 1.10. - 27.10.2010. Uusien
osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä
päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Ixonos Oyj:n
osakkeiden lukumäärä on 15.102.484 osaketta. Osakeannissa merkittävät osakkeet
edustavat enintään 3,1 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä.

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Kari Happonen, toimitusjohtaja, puh. 0400 700 761,
kari.happonen@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Source: Millistream