Ray

Järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö hakee vielä muotoaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 11:33 EET

Vain suurimmat kansalaisjärjestöt tekevät järjestelmällisesti yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä käy ilmi RAY:n tilaamasta selvityksestä, jossa kartoitettiin järjestöjen ja yritysten tekemää yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yritykset tuottavat monenlaisia palveluja ja tuotteita, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuullisuuden vaatimukset ovat tehneet kansalaisjärjestöistä niille kiinnostavia kumppaneita, mutta Suomessa yritysten ja järjestöjen välinen syvempi yhteistyö on vasta hakemassa muotoaan.

- Haluamme selvityksellä herättää keskustelua siitä, että yritysten rooli voisi olla yhteiskunnassa paljon syvempikin kuin pelkkä verojen maksaminen ja työpaikkojen tarjoaminen, RAY:n osastopäällikkö Mika Pyykkö toteaa.

Termi yhteisövastuu viittaa yrityksen kantamaan vastuuseen sitä yhteisöä ja sen jäsenten hyvinvointia kohtaan, missä yritys toimii. Järjestöyhteistyö voi tuoda yritykselle monenlaisia hyötyjä.

- Työntekijöiden työmotivaatio ja -hyvinvointi lisääntyvät ja yrityksen myönteinen työnantajamielikuva vahvistuu. Järjestöiltä yritys saa käyttöönsä myös uudenlaista asiantuntemusta, selvityksen tekijä, yhteiskuntavastuun asiantuntija Sari Kuvaja kertoo.

Suuret kansalaisjärjestöt ovat jo aloittaneet syvemmän yhteistyön etsimisen yritysten kanssa. Ne näkevät yhteistyön motiiveina esimerkiksi uusien kohderyhmien tavoittamisen (yritysten työntekijät, asiakkaat), yhteiskunnallisen muutoksen edistämisen sekä viestintä- ja markkinointiosaamisen kartuttamisen.

Pienissä järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä yrityksiä lähestytään edelleen lähinnä siksi, että niiltä saataisiin toimintaan rahaa tai tavaralahjoituksia. Kuvajan mukaan myös paikallistasolla olisi mahdollisuus kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä esimerkiksi koulutusyhteistyöhön ja asiantuntijavaihtoon.

- Vastikkeettomien rahalahjoitusten aika näyttää olevan ohi, tai ainakin niiden merkitys on selvästi vähenemässä. Yrityksissä on pikemminkin kiinnostusta strategiseen, pitkäkestoiseen yhteistyöhön muutaman kumppanin kanssa kerrallaan, Kuvaja toteaa.

Lisätietoja

”Tehdään yhdessä hyvää”. Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustustoiminnan raportteja 25. RAY, 2011.

Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY:n koko voitto, lähes 370 miljoonaa euroa, käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY:n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY - Hyvän tahdon pelejä. www.ray.fi