Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Järvien vedenkorkeuksien muutokset lokakuussa vähäisiä

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:29 EET

Lähinnä lokakuun alun kuivuuden vuoksi jäivät kuukauden sademäärät lokakuussa Pirkanmaalla lähes puoleen keskimääräisestä. Järvien vedenkorkeuksien muutokset kuukauden aikana olivat kuitenkin vähäisiä; yleensä korkeudet pysyttelivät ennallaan tai laskivat enintään 5-10 cm. Kaiken kaikkiaan järvien korkeudet olivatkin lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja tai hieman niiden alapuolella.

Mallasveden vedenkorkeuksien laskun hillitsemiseksi syyskuun alkupuolella aloitettua, lupaehtojen   tällaisessa tilanteessa mahdollistamaa juoksutuksen pienentämistä jatkettiin myös koko lokakuun ajan.

Järvien vedenkorkeuksien tuleva kehitys riippuu oleellisesti tulevista säistä. Mikäli sääolot ovat tavanmukaiset, pysyvät vedenkorkeudet ennallaan tai kääntyvät lievään nousuun.

Säännösteltyjä järviä tullaan loppusyksyn aikana Näsijärveä lukuun ottamatta hoitamaan totuttujen käytäntöjen ja hydrologisten ennusteiden mukaisesti. Näsijärven vedenkorkeus on Tammerkosken patotöiden vuoksi tarkoitus edelleen pysyttää nykyisellä korkeustasollaan eli korkeusvyöhykkeessä 95,0 m – 95,1 m.

Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksia marraskuun alussa vuosina 2010 ja 2009 sekä pitkäaikaiskeskiarvot

 

Korkeus merenpinnasta
1.11.2010
NN+ (m)

Korkeus merenpinnasta
1.11.2009
NN+ (m)

Ajankohdan pitkäaikais-
keskiarvo
NN+ (m)

Vanajavesi
(säännöstelty)

79,14

79,12

79,21

Pyhäjärvi
(säännöstelty)

         76,88

76,88

76,93

Näsijärvi
(säännöstelty)

         95,02

94,67

95,18

Kyrösjärvi
(säännöstelty)

         82,95

82,75

82,93

Kukkia, Pälkäne
(säännöstelemätön)

86,14

86,14

86,38

Längelmävesi
(säännöstelemätön)

         83,64

83,63

83,87

Keurusselkä
(säännöstelemätön)

       105,04

104,89

105,26

Kitusjärvi, Virrat
(säännöstelemätön)

       115,91

115,60

115,96

Tarjannevesi
(säännöstelemätön)

         95,59

95,21

95,74

Toisvesi
(säännöstelemätön)

         97,62

97,01

97,76

Pohjavedenpinnat edelleen laskussa

Pohjavedenpintojen lasku pysähtyi syyskuun lopulla ja pinnankorkeudet kääntyivät lokakuun alussa jopa pieneen nousuun. Lokakuun vähäisistä sademääristä johtuen pinnat lähtivät kuitenkin uudelleen laskemaan niin, että ne olivat kuun lopussa edelleen noin 40-50 cm ajankohdan keskimääräisiä korkeuksia alempana. Loppuvuoden vesisateiden määräistä riippuu pohjavesivarojen riittävyys ensi talvikaudella.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Vesistöt: vanhempi insinööri Jouko Havu, p. 050 593 6468 ja ympäristöinsinööri  Harri Mäkelä, p. 0500 338 246
  • Pohjavesiasiat: hydrogeologi Matti Vänskä, p. 050 563 3712
  • Tiedotus: tiedottaja Mari Peltonen, p. 040 714 6298