Motiva

Jäte-etanoli käy myös raskaaseen kalustoon - TransEcon RED95-etanolidieselhanke kenttätutkimusvaiheeseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 15:52 EET

Etanolilla korvataan yhä enemmän fossiilista bensiiniä henkilöautoliikenteessä. Vuoden vaihteessa bensiinin peruslaaduksi tuli Suomessa jo 10 % bioetanolia sisältävä E10. TransEco-tutkimusohjelmaan kuuluva RED95-etanolidieselhanke tuo etanolin nyt myös raskaan kaluston polttonesteeksi. Kyseessä on St1:n, VTT:n, Scanian, Lassila & Tikanojan, Sita Finlandin, Helsingin seudun liikenteen, Helsingin Seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Valion kolmevuotinen yhteisprojekti, jossa selvitään bioetanolikäyttöisten kuorma- ja linja-autojen ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta. Ensimmäisten testien tulokset ovat lupaavia ja hanke eteneekin nyt kenttätutkimusvaiheeseen. 

Tutkimushankkeessa käytettävien ajoneuvojen tekniikka perustuu Scanian etanolidieselteknologiaan, jota on käytetty mm. Ruotsissa jo yli kaksikymmentä vuotta. Hankkeen polttonesteenä käytetään St1:n uutta RED95-etanolidieseliä, joka perustuu yhtiön valmistamaan kotimaiseen jätepohjaiseen etanoliin. Hankkeessa tutkitaan 10 ajoneuvon avulla uuden etanolidieselin käytettävyyttä erilaisissa olosuhteissa, polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöjä raskaassa taajamaliikenteessä.

St1:n kotimaisista jäteraaka-aineista valmistama etanoli on lähes hiilineutraalia ja vastaa konkreettisesti EU:n jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikkajätteen määrää ja korvaamalla fossiilista liikenteen polttoainetta. St1:n oma kotimainen jätepohjainen etanolintuotanto on mahdollistanut uusien biopolttonesteiden kehitystyön ja yhtiö toikin markkinoille vuonna 2009  RE85-korkeaseosetanolin flexifuel-mallisten autojen polttonesteeksi. Myös uusi RED95-etanolidiesel on valmistettu jäte-etanolista ja poikkeuksena perinteisiin polttonesteisiin, se sisältää  5 % vettä. Tällä etanolidieselillä kulkeva raskas ajoneuvo tuottaa jopa 90 % vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja 70 % vähemmän hiukkaspäästöjä, joten käsillä on konkreettinen liikenteen biopolttoaine, jolla voidaan saavuttaa tulevaisuuden päästötavoitteet jo tänään.

   

”Laboratoriotestien mukaan RED95-etanolidieselin energiatehokkuus on lähes samaa tasoa kuin tavallisen dieselin ja hiukkaspäästöt merkittävästi pienemmät eli kaasumoottoreiden luokkaa. Tulemmekin mielenkiinnolla seuraamaan raskaiden etanoliautojen toimintaa kenttäkokeissa”, toteaa Nils-Olof Nylund, joka toimii VTT:llä liikenteen energiankäytön ja moottoritekniikan tutkimusprofessorina.

Valio on hankkinut Suomen ensimmäisen etanolidieselillä käyvän jakeluauton. ”Päätös lähteä mukaan RED95-etanolidieselhankeeseen syntyi helposti. Olemme hakeneet jakeluliikenteeseen mahdollisimman ympäristöystävällisiä lähitulevaisuuden ratkaisuvaihtoehtoja, joista etanolidieselkonsepti on jo valmis testattavaksi käytännössä”, kertoo suunnittelupäällikkö Mika Jyrkönen Valiolta. 

”Scanialla on vahva kokemus raskaasta etanolikalustosta.  Scanian valmistamia etanolimoottoreita on käytetty jo vuodesta 1989 lähtien. Esimerkiksi Tukholman alueella on nykyään käytössä noin 500 etanolimoottorilla varustettua linja-autoa ja kuorma-autojenkin määrä kasvaa koko ajan. Teknologiamme kansainvälinen kysyntä kasvaa jatkuvasti, sillä etanoli on maailman yleisin ja tutkituin biopolttoaine ja erittäin kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä myös ammattiliikenteen puolella. Suomen markkinan avautuminen RED95-hankkeen myötä on meille tärkeä askel, sillä uskomme vahvasti tähän ratkaisuun”, sanoo tuotepäällikkö Mika Jukkara Scan-Autolta.

Eduskunnan joulukuussa hyväksymän lain mukaan liikenteen polttonesteiden energiasisällöstä 20 % tulee olla biopolttoainetta vuonna 2020. Tämän haastavan tavoitteen täyttämisessä korkeaseosteisella jätepohjaisella bioetanolilla on tärkeä tehtävä henkilöautoliikenteen lisäksi myös raskaassa liikenteessä.

”Vaikka koko bensiiniautokantamme kykenisi vuoteen 2020 mennessä käyttämään E10-polttonestettä, se ei yksinkertaisesti riitä. 20 %:n velvoitteen täyttämiseksi suomalaiseen autokantaan tarvitaan ajoneuvoja, joissa voidaan käyttää huomattavasti korkeampaa biopolttoainepitoisuutta – kuten RE85:ttä käyttäviä flexifuel-autoja sekä etanolidieselillä käyviä kuorma- ja linja-autoja”, linjaa St1:n energiajohtaja Jari Suominen.

St1 on rakentanut vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista jopa 300.000 m3 bioetanolia liikennekäyttöön. Jätteistä tuotetun biopolttoaineen lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta kaksinkertaisena, joten St1:n oma bioetanolintuotanto tulee silloin täyttämään vuodelle 2020 asetetut uusiutuvan energian tavoitteet bensiinin osalta.  

Lisätietoja:

St1 Oy, Jari Suominen, energiajohtaja, puh. 050-5956780, jari.suominen(at)st.fi, www.st1.fi

VTT, Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori, TkT, Liikenteen energiankäyttö ja
moottoritekniikka, puh. 0400 703 715, nils-olof.nylund(at)vtt.fi, www.vtt.fi

Oy Scan-Auto Ab, Mika Jukkara, tuotepäällikkö, puh. 0400 900 170, mika.jukkara(at)scania.fi
www.scania.fi

Valio Oy, Mika Jyrkönen, tuotepäällikkö, puh. 050 384 2530, mika.jyrkonen(at)valio.fi, www.valio.fi

Sita Finland Oy, Tiila Korhonen, kehityspäällikkö, puh. 044 711 4840, tiila.korhonen(at)sitafinland.fi www.sita.fi

Lassila & Tikanoja Oyj, Lassi Hietanen, johtava asiantuntija, ympäristöpalvelut , Puh. 050 385 8925, lassi.hietanen(at)lassila-tikanoja.fi, www.lassila-tikanoja.fi

Helsingin seudun liikenne HSL,  Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja, Puh. 040 595 0201 , reijo.makinen(at)hsl.fi, www.hsl.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Juha Talvio, Käyttöpäällikkö, Puh. 09 1561 2296, juha.talvio(at)hsy.fi,  www.hsy.fi

Kuvamateriaalia TransEco-ohjelman kuvapankissa: http://www.transeco.fi/media/kuvapankki/transeco-tutkimusohjelman_infotilaisuus_9.2.2011

TransEco on tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. TransEco kehittää ja demonstroi uutta tekniikkaa sekä auttaa järkevien valintojen tekemisessä ja vaihtoehtojen vertailussa. TransEco tukee niin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden kuin kuluttajienkin päätöksentekoa. Ohjelman kesto on viisi vuotta (2009–2013). www.transeco.fi