Eduskunta

Jätelain kokonaisuudistus (HE 199/2010) huomenna tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa

Lehdistötiedote   •   Loka 18, 2010 18:56 EEST

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lain tarkoitus on myös varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Suurimmat uudistukset koskevat valvonnan tehostamista sekä menettelyjä, joilla ehkäistään jätteen syntyä ja parannetaan jätteen hyödynnettävyyttä. Tuottajien vastuuta pakkausjätteiden jätehuollosta laajennettaisiin. Muilta osin yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon ehdotetaan vain vähäisiä muutoksia.
Uuden jätelain lisäksi ympäristönsuojelulakiin tehtäisiin jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia. Kokonaisuudistuksella ajanmukaistettaisiin lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lainsäädännön keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät ehdotuksessa jokseenkin ennallaan.