Valtioneuvosto

Jätevesineuvonnan kehittäminen käynnistyy pilottihankkeilla

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 13:37 EET

Valtion tukema jätevesineuvonta käynnistyy kolmella pilottialueella huhti-toukokuussa 2011. Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa. Ympäristöministeriö myönsi avustukset jätevesineuvonnan järjestämiseksi viidelle toimijalle.

Pilottivaiheen tavoite on kerätä kokemusta erilaisista toimintamalleista ja kehittää yhtenäinen, valtakunnallisesti sovellettavissa oleva malli jätevesineuvontaan. Avustuspäätöksissä painotettiinkin hakijoiden neuvontakokemuksen lisäksi sitä, että pilottihankkeeseen saatiin keskenään erilaisia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita toimintamalleja. Myös pilottialueet on valittu niin, että ne poikkeavat olosuhteiltaan toisistaan.

"Paikallinen jätevesineuvonta on tehokas tapa tavoittaa kiinteistönomistajat ja auttaa heitä välttämään virheinvestointeja. Neuvonnan kehittäminen on tärkeää, ja nyt käynnistyvä pilotti tarjoaa siihen erinomaisen mahdollisuuden", ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä painottaa.

Jätevesineuvonnan pilottialueet ja avustuksia saaneet järjestöt:

• Varsinais-Suomi (Salo, Sauvo, Somero ja Kemiönsaari): Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIAn ja Natur och Miljön yhteishanke sekä Länsi-Someron vesiosuuskunta.
• Etelä-Karjala (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari): Omakotiliiton, Vesiensuojeluyhdistysten liiton ja Suomen Kylät ry:n yhteishanke sekä Etelä-Karjalan Martat ry.
• Pohjois-Pohjanmaa (Oulainen, Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä): Oulun ProAgria ry.

Avustukset jätevesineuvonnan järjestämiseksi pilottialueilla olivat haettavana loka-marraskuussa 2010. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli 11. Kaikkiaan avustuksia jaettiin järjestöille lähes 700 000 euroa.

 

Jätevesineuvojat saavat koulutuksen

 

Kaikki avustuksia saaneiden järjestöjen neuvojat tai neuvonnan vastuuhenkilöt osallistuvat Suomen ympäristökeskuksen järjestämään koulutukseen. Tavoitteena on kouluttaa paikallisten järjestöjen henkilöistä neuvojia, jotka voivat järjestää yleisötilaisuuksia paikallisille tai antaa kiinteistökohtaista neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai kiinteistökäynnillä. Kiinteistökohtaista neuvontaa tekeviltä edellytetään lisäksi alan perustietämystä, esimerkiksi jätevesijärjestelmän suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan pätevyyttä.

Koulutukset alkavat pilottialueilla maaliskuussa. Koulutukseen kutsutaan myös pilottialueiden kuntien ympäristönsuojelusta ja rakennusvalvonnasta vastaavat sekä ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijat.

Koulutuksessa painotetaan valtakunnallisten yleisperiaatteiden hallintaa, kunnan omien määräysten tuntemusta, kiinteistöjen olosuhteiden huomioonottamista sekä neuvojien vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Lisäksi hyödynnetään niitä kokemuksia, joita monet organisaatiot ovat jo neuvontatyöstä saaneet.

Myöhemmin vastaava koulutus järjestetään myös muualla kuin pilottialueilla toimiville neuvontaorganisaatioille, kunnille ja ELY-keskuksille.

 

Lisätietoja

Valtion tukema jätevesineuvonta ja avustuspäätökset:

Ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö,
puh. 0400 285 410, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 910, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvojien koulutus:

Johtava asiantuntija Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus,
puh 040 740 1594, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Hajajätevesineuvonnan yleissuunnitelma, pdf:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121355&lan=sv

Haja-asutuksen jätevedet (ymparisto.fi):
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi