Editor Helsinki Oy

Jari Sarasvuo haastaa yrittäjät työhyvinvointitalkoisiin

Lehdistötiedote   •   Touko 30, 2012 08:18 EEST

Työhyvinvoinnista on keskusteltu kuluneen talven aikana paljon. Yritysvalmentaja Jari Sarasvuon mukaan työpaikan huono työilmapiiri johtuu pohjimmiltaan siitä, että työntekijöiltä puuttuu mahdollisuus tuntea työtään mielekkääksi ja itseään hyödylliseksi. Toisekseen Sarasvuo näkee syyn työtehtävien huonossa organisoinnissa, joka puolestaan juontaa juurensa huonosti toteutettuun esimiestyöhön, väärin tehtyyn työsuunnitteluun ja huonoon työnohjaukseen.

- Työhyvinvoinnin heikkeneminen johtuu myös tälle ajalle ominaisesta tekijästä, eli ihmisten mielenterveyden heikkenemisestä. Mieli vaatii jatkuvaa vahvistamista, jotta se ei käänny ihmistä itseään vastaan. Vaikka asiat olisivat päällisin puolin hyvin, on ihmisellä jatkuvasti kasvavia haasteita hallita omaa mieltään. Tämä näkyy työpaikoilla: vastoinkäymisten kestokyky heikkenee.

Jari Sarasvuo näkee etenkin nuorison olevan heikoilla ja syrjäytymisriskin kasvavan jatkuvasti. Nuorten kohdalla ongelmana on hänen mukaansa se, että elämän velvollisuudet ovat vieraita ja sen seurauksena työssä ei pärjätä ja syntyy ongelmia.

- Tälle ajalle tyypillisesti abstraktiksi muuttunut työn luonne aiheuttaa sen, että työn arvo syntyy ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Samalla asioiden hallinta on kuitenkin vaikeampaa kuin niin sanotuissa perinteisissä ammateissa, joissa työvaiheet seurasivat toistaan tietyllä tutulla kaavalla, Sarasvuo toteaa ja jatkaa:

- Lisäksi iästä riippumatta osa ihmisistä omaa elämäntavat, joilla he eivät voi voida hyvin ja jaksaa työssään: on huono fyysinen kunto, syödään huonoa ravintoa, nukutaan liian vähän ja juodaan liikaa alkoholia.

Parannusta keskustelukulttuuriin

Työhyvinvoinnista puhuttaessa Jari Sarasvuo kritisoi yritysten johtoportaan kykyä ymmärtää meneillään olevaa aikaa.

- Aiemmin, eli 1990-luvun alussa työntekijöiltä vaadittu työmäärä oli jotain ihan käsittämätöntä. Se ei enää onnistu, ja yrityksen johdon on sopeuduttava muutokseen. Työnantajan haasteena onkin se, miten tässä ajassa on käyttäydyttävä ja elettävä.

Ratkaisuksi työhyvinvointiongelmiin Sarasvuo tarjoaa rakentavan keskustelukulttuurin luomista yrityksen sisälle. Tällöin johtoporras ja työntekijät keskustelisivat yhdessä yrityksen toimintaan liittyvistä asioista ja antaisivat toisilleen palautetta. Yrityksen päämääristä puhuminen paitsi lisäisi kommunikaatiota myös parantaisi vuorovaikutusta ja luottamusta johdon ja työntekijöiden välillä.

- Mutta tiedostan kyllä, että keskustelun avaaminen voi olla vaikeaa sekä työnantajalle että työntekijälle. Olisi kuitenkin tärkeää puhua avoimesti siitä, miten työpaikalla toimitaan ja tuoda työpaikan arvot näkyviksi. Johdon tulee auttaa työntekijöitä ongelmanratkaisussa eikä eristäytyä arjen tekemisestä, koska silloin vuorovaikutus vähenee eikä luottamusta synny, Jari Sarasvuo muistuttaa.

Lähde: Asiantuntijakanava Editori, www.editori.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi Lisätietoa: toimituspäällikkö Nora Helanto, p. 09 4241 2225, etunimi.sukunimi(a)editorhelsinki.fi, www.editorhelsinki.fi