Valtioneuvosto

JASSM-ohjusten myyntilupa Yhdysvaltain kongressin käsittelyssä

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 20:19 EET

Puolustusvoimat on selvittänyt ilmavoimien ilmasta maahan kykyä useampaan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon liittyen vuodesta 1997 alkaen. Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa ilmavoimat velvoitettiin aloittamaan ilmasta maahan -toiminnan mahdollistavan kauaskantoisen täsmäasejärjestelmän hankinnat F-18 Hornet -hävittäjäkalustoon. Selonteon taustalla olivat puolustusvoimien iskukykytutkimuksen tulokset.

Vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko edellytti sotilaallisen voiman nopeaa operatiivista siirrettävyyttä sekä kykyä painopisteen muodostamiseen tilanteen vaatimusten mukaisesti.  Edelleen edellytettiin kauaskantoiselta tulenkäytöltä kykyä tukea ilmasta puolustushaarojen taistelua vaikuttamalla vastustajan avaintoimintoihin ja kohteisiin. Pitkän kantaman kyvyn luominen on tärkein ilmasta maahan -kyvyn osa-alue ulottuvuuden ja joustavan käytettävyyden ansiosta.

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) on yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin kehittämä pitkän kantaman ilmasta maahan laukaistava ohjus (air-to-ground missile, AGM-158), jonka eri versioita Yhdysvaltojen ilmavoimat on suunnittelut hankkivansa useita tuhansia kappaleita 2010-luvulla.

JASSM-ohjusten myyntilupa Suomelle on saatettu kongressin ilmoitusmenettelyyn 28.10.2011. Käsittelyn perusteella kongressi hyväksyy 30 vuorokauden sisällä, voiko Yhdysvallat myydä kyseisiä ohjuksia Suomelle.  Kyseessä on pelkästään myyntilupa, ei hankintasopimus.

Kauaskantoisen ilmasta maahan -asejärjestelmän hankintaan liittyvät päätökset ja ilmasta maahan -asejärjestelmien edellyttämät muutostyöt Hornet-kalustoon tehdään osana vuoteen 2016 mennessä toteutettavaa elinkaaripäivitystä.

Myös erittäin lyhyen kantaman STINGER-ilmatorjuntaohjuksen myyntilupa Suomelle on saatettu kongressin ilmoitusmenettelyyn 28.10.2011. Käsittelyn perusteella kongressi hyväksyy 30 vuorokauden sisällä, voiko Yhdysvallat myydä kyseisiä ohjuksia Suomelle.

Tarkempia tietoja antavat puolustusministeriössä neuvotteleva virkamies Jari Takanen (09 160 88258 tai 050 554 9571) sekä puolustusvoimissa JASSM-ohjusten osalta insinöörieverstiluutnantti Kari Renko (0299 284 100) ja Stinger-ohjusten osalta majuri Juha Korkeala, puh. 0299 800.