Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

JHL:n Asara-Laaksonen: PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖTTÖMYYSTURVAN AUKOT KORJATTAVA NOPEASTI

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 13:02 EET

TIEDOTE 15.11.2011.Perhepäivähoitajien työttömyysturvassa on pahoja aukkoja, toteaa ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.- Perhepäivähoitaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän on täyden työpäivän työssä, mutta saa lasten hoitopaikkavarauksien vähentymisen vuoksi alentunutta, erittäin pientä palkkaa.- Toimeentulo-ongelmia syntyy, kun työnantaja yksipuolisesti muuttaa paikkavarauksia niin, että palkanmaksu keskeytyy kokonaan tai palkka pienenee. Ei voi olla oikein, että vain työntekijä joutuu joustamaan ja vieläpä oman ja perheensä toimeentulosta. Ratkaisu löytyy sovitellusta työttömyyspäivärahasta. JHL on esittänyt mallia, jossa perhepäivähoitajan työttömyys rinnastetaan lomautukseen, kun hoitopaikkavaraukset vähenevät työnantajan yksipuolisten toimien vuoksi. Tällöin työsuhde on voimassa, mutta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.
- On mahdollistettava oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan aina silloin kun työnantaja ei maksa työntekijälle takuupalkkaa katkosten ajalta.
- Erityisen tärkeää on, että työvoimahallinto eri puolella maata kohtelee perhepäivähoitajia yhdenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Vastaava järjestelmä on jo voimassa työttömyysturvalaissa koulunkäyntiavustajien kohdalla niin sanottujen kesäkeskeytysten aikana. Kun keskeytyksestä on sovittu työsopimuksessa, työsuhde pysyy voimassa ja työnantajan palkanmaksu keskeytyy, mutta työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan.
- Samalla periaatteella voidaan määritellä perhepäivähoitajan työttömyysstatus sekä oikeus soviteltuun päivärahaan. Eli kun työnantaja vähentää lapsipaikkavarauksia, se rinnastetaan lomautukseen ja syntyy oikeus soviteltuun päivärahaan.
- Kun kyse on nollapalkkatilanteesta, pitää saada oikeus kokonaan lomautetun päivärahaan. Kun on kyse lapsipaikkavarausten vähentymisestä, pitää saada oikeus soviteltuun päivärahaan.

Asara-Laaksonen kehottaa maan hallitusta ryhtymään nopeasti toimeen työttömyysturvalain muuttamiseksi tähän suuntaan. Ratkaisu ei monimutkaista työttömyysturvajärjestelmää, hän huomauttaa.
- Käytännössä siinä laajennetaan lomautukseen rinnastettavien tilanteiden määrää ja täsmennetään sovitellun piiriin pääsemisen ehtoja.

Perhepäivähoitajien työ on vaativaa, arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää., Asara-Laaksonen painottaa. Se lisää lapsiperheiden vaihtoehtoja ja takaa laadukkaan hoidon. Se on myös kustannustehokasta.
- Kunnat, jotka ymmärtävät perhepäivähoidon arvon, kehittävät sitä ja jopa lisäävät sen tarjontaa.

Perhepäivähoitajien aseman parantaminen on JHL:n edunvalvontatyön ydintä, Asara-Laaksonen muistuttaa.
- JHL:n sinnikkään vaikuttamisen tuloksena perhepäivähoitajat ovat vihdoin työaikalain piirissä. Nyt on työttömyysturvan korjaamisen vuoro.
- Näin ala pidetään houkuttelevana myös nuorten silmissä. Heitä tarvitaan, sillä lähivuosina lähtee eläkkeelle noin joka neljäs perhepäivähoitaja.

Kunnissa työaikalain muutoksen pelätään uhkaavan perhepäivähoitoa. Pelko on turha, Asara-Laaksonen selvittää.
- Tulo lakisääteisen työaikasuojelun piiriin parantaa omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien yhdenvertaisuutta kunnan muihin työntekijöihin nähden.
- Kokonaistyöajan lyheneminen edistää työssä jaksamista ja sitä kautta välillisesti myös perhepäivähoitopalvelujen laatua. Olennaista on, että kunnissa osataan ja halutaan soveltaa työaikamääräyksiä siten, että hoitomuodon suosio ei vähene.

Kunnalliset perhepäivähoitajat ovat järjestäytyneet JHL:oon. Heitä on noin 8 000.

Lisätietoja: Teija Asara-Laaksonen 040 7706 577

Ammattiliitto JHL:n yli 225 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. JHL:läisten aloja ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. JHL:n yhteisöjäsenliitot ovat Aliupseeriliitto, Merivartioliitto, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto. Vuodenvaihteessa JHL:ään liittyy Rautatieläisten liitto. Se nostaa JHL:n jäsenmäärän 240 000:e