Editor Helsinki Oy

Johtamispelin voittaminen

Lehdistötiedote   •   Touko 06, 2014 08:24 EEST

Johtaminen on uudistava voima ja organisaation vaikuttavin prosessi. Jos se ei toimi, organisaatio ei voi toimia tehokkaasti eikä yritys pysty uudistumaan.

Johtaminen muistuttaa lääkärinä toimimista: diagnoosi on tehtävä ennen hoidon aloittamista. Ilman tutkimusta lääkärointiä nimitetään puoskaroinniksi. Siihen päädytään, kun uskotaan siihen, mikä on toiminut joskus aiemmin. Jos johtajan työkaluna on jossain yrityksen elinkaaren vaiheessa toiminut vasara, uskoo hän helposti kaikkien asioiden olevan nauloja jatkossakin, vaikka vuorossa olisikin sisäpintojen viimeistely.

– Yritysjohtajan pitää pystyä tunnistamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön ja organisaation vaatimukset johtamiselle sekä reagoimaan niihin, jotta kehitykseen voi vaikuttaa myönteisesti, korostaa toimitusjohtaja Tero J. Kauppinen Via Groupista.

Johtamista voi prosessina verrata yrityksen muihin toimintaprosesseihin. – Yrityksessä tiedetään kyllä tarkasti, miten laskutus toimii, mutta johtamisprosessia ei ole useinkaan selvitetty.

Kauppisen mukaan varmin tapa saada oikeaa johtamista, on määritellä, millaista johtamista juuri tämä yritys vaatii. Tämän jälkeen vaatimukset muutetaan johtamiskäyttäytymiseksi, jota voidaan jo mitata.

– Johtamista on usein mitattu väärillä mittareilla, esimerkiksi pelkästään tuloksella, johon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät kuin johtaminen. Miten muuten selittyy se, että laman aikaan lähes kaikki hyvät johtajat ovat kateissa, mutta nousukaudella heitä on joka puolella, kysyy Kauppinen. Hän korostaa, että johtamisen vaateet tulevat liiketoiminnasta ja organisaatiosta.

– Johtamisen vaikuttavuudesta yli puolet riippuu kuitenkin siitä, pystyykö johtaja vastaamaan häneen kohdistuviin vaateisiin, painottaa Kauppinen.

Miten peli voitetaan?

Kauppinen vertaa johtamista peliin.

Joukkue ei voi voittaa, jos siltä puuttuu yhteinen käsitys siitä, miten hyökätään ja puolustetaan tai pelataan erikoistilanteet. Yritysmaailmassa näin ei suinkaan aina ole.

– Kuinka monella organisaatiolla on olemassa johtamisen pelikirja: kuinka me yhdessä johdamme yrityksen voittoon? Käytännössä johtajan pitää yhdistää asiat ja ihmiset, strategia ja sen toteuttaminen. Johtamisen kokonaisuus pilkkoutuu liikaa palasiksi, jolloin johtamisprosessi alkaa liitoksista vuotaa. Pitäisi muistaa, että johtajat johtavat elämää ja elämä on poikkitieteellistä, sanoo Kauppinen.

Pelailla voi jokainen. Voittaminen vaatii ammattimaista otetta, etenkin johtamiseen. Markkinoilla kilpailussa ei voi voittaa, jos johtaminen on huonompaa kuin kilpailijoilla.

– Kun johtaja on mailan varressa, on osuttava palloon, muuten ei tule juoksuja, kiteyttää Kauppinen.

Johtajalla on hyvä olla selkeä pelikirja siitä miten hän johtaa onnistumisen kannalta kriittiset asiat. Ja vielä parempi on, jos johtoryhmä on tehnyt yhdessä pelikirjan siitä, miten he johtavat yritystä. Teksti: Maija-Liisa Saksa

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/1kh1cXX
Julkaisija: Editori.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi