Kirkon tiedotuskeskus

Joulukeräyksillä lahjoitat ruokaa, tasa-arvoa, koulukirjoja ja Raamattuja

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 11:12 EET

Tietoa ja tukea kehitysmaiden perheille

Suomen Lähetysseuran joulukeräyksellä tuetaan kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä. Sillä parannetaan perheiden elinolosuhteita eri puolilla maailmaa edistämällä ruokaturvaa, koulutusta, toimeentulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa (esimerkiksi tietoisuutta hi-viruksesta ja aidsista), orpojen, vanhusten ja vammaisten hoivaa sekä kirkkojen perhetyötä.

Joulukeräykseen voi osallistua lahjoittamalla rahaa tilille 800014-161130 (viestiksi JOU11, IBAN: FI3880001400161130, BIC: DABAFIHH). Puhelimitse voi osallistua lähettämällä tekstiviestin JOULU5 (5 e) tai JOULU10 (10 e) numeroon 16160 tai soittamalla numeroon 0600 01515 (15,07 euroa + pvm). Myös internetissä voi osallistua osoitteessa www.mission.fi/joulukerays.

Apua pakolaisleirien lapsille Itä-Afrikkaan

Kirkon ulkomaanavun adventtikeräyksellä tuetaan lapsia, jotka joutuvat viettämään tämänkin joulun Itä-Afrikan pakolaisleireillä. Perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa kuivuuden, nälän sekä väkivaltaisuuksien vuoksi. Pitkät, usein jopa viikkoja kestäneet pakomatkat jättävät jälkensä. Leirille päästyään varsinkin lapset ovat aliravittuja, ja useat heistä ovat joutuneet näkemään sisarustensa menehtyvän nälkään.

Joulukeräyksen tuotolla parannetaan leirillä elävien lasten elinoloja. Pahimmin aliravituille annetaan lisäravintoa. Lapsille pyritään myös luomaan turvallisuutta ja normaalin arjen tuntua esimerkiksi mahdollistamalla koulunkäynti leirillä.

Adventtikeräykseen voi osallistua soittamalla numeroon 0600 11700 (20,28eur/puhelu ja pvm) tai lahjoittamalla tilille FI33 1572 3000 5005 04 (BIC NDEAFIHH, viestiksi ”Adventtikeräys”). Myös internetissä voi lahjoittaa osoitteessa www.kirkonulkomaanapu.fi.

Raamattuja Lähi-idässä työskenteleville vierastyöläisille

Pipliaseuran ’Avaa joulu Lähi-idässä’ -kampanjalla kerätään varoja Lähi-idässä erityisesti vierastyöläisten parissa tehtävään raamattutyöhön. Lähi-idässä elää yli 10 miljoonaa vierastyöläistä yli 100 maasta. Monet heistä ovat kristittyjä.

Lähi-idän mullistusten keskellä moni kristillinen toimija vetäytyy, mutta pipliaseurat pitävät paikallisten kirkkojen kanssa Raamattua saatavilla niin Pohjois-Afrikassa, Egyptissä, Israelissa kuin myös palestiinalaisalueilla, Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa, Syyriassa, Irakissa ja Persianlahdella.

Keräykseen voi osallistua Pipliaseuran nettisivuilla osoitteessa www.avaajoulu.fi, pankkilahjoituksin (Sampo FI58 8000 1800 0557 83, viestiin: 7400 Joulu) tai tekstiviestillä 10E tai 20E PSLAHJA 7400 numeroon 16303.

Jouluevankeliumi ensimmäisen kerran

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) joulukeräyksellä tuetaan perheradio Wind-FM:n työtä Mongoliassa. Se mahdollistaa jouluevankeliumin kuulemisen yli miljoonalle mongolialaiselle – monelle heistä ensimmäistä kertaa.
Esimerkiksi 2,5 euron lahjoitus kattaa kaikki minuutin radiointikulut.

Radioaseman työntekijän kuukausipalkka maksetaan 550 eurolla. Kuuntelijapalautteiden määrä nousi viime vuonna uuden palautejärjestelmän myötä moninkertaiseksi.

Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla haluamansa summan tilille FI37 5062 0320 0320 18 (viitenumero 7111 30049) tai soittamalla numeroon 0600-18808 (15,23 euroa / puhelu + pvm).

Varoja juutalaiskeskusten toimintaan

Kansanlähetyksen joulukeräyksellä haetaan varoja juutalaistyöhön, jota tehdään sekä Israelissa että Euroopan eri maissa. Esimerkiksi Jerusalemissa sijaitsevassa Caspari-keskuksessa tuetaan sikäläisiä Jeesukseen uskovia juutalaisia, koulutetaan seurakuntien johtajia vaativassa ympäristössä työskentelyyn, valmistetaan koulutusmateriaalia ja opetusmateriaalia lapsille.

Yksi merkittävimmistä eurooppalaisista juutalaiskeskuksista sijaitsee Lontoossa, jossa valmistaudutaan parhaillaan ensi vuoden Olympialaisiin. Joulukeräyksellä tuetaan kymmenientuhansien eri puolilta maailmaa saapuvien kisavieraiden mahdollisuutta kuulla jouluevankeliumia.

Keräykseen voi osallistua lahjoituksin: Nordea 207018-28325 / FI83 2070 1800 0283 25, OP 504319-23452 / FI14 5043 1920 0034 52, Sampo Pankki 800018-224132 / FI55 8000 1800 2241 32 (viitenumero 70001). Lahjoituksia voi tehdä myös internetissä osoitteessa www.kymppilahetykselle.fi.

Koulukirjoja ja oikeusapua somaleille

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistys (Sley) tekee työtä islaminuskoisten somalien keskuudessa Koillis-Keniassa lähellä Somalian rajaa. Somalit elävät kuumalla ja kuivalla alueella pääosin paimentolaiselämää. Väestö on enimmäkseen lukutaidotonta.

Sley tarjoaa lukusalin ja koulukirjoja koululaisille. Naisille annetaan aikuisopetusta ja heille kerrotaan kenialaisten perusoikeuksista. Oikeusaputoimiston avulla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista. Työ on saanut hyvän vastaanoton paikallisten ihmisten keskuudessa.

Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla tilille FI13 8000 1500 7791 95 (BIC: DABAFIHH). Käytä joko viitenumeroa 10078 89200 38081 02515 tai viestiä ”Sleyn joulukeräys 2011”. Lahjoittaa voi myös verkossa: www.sley.fi/joulukerays.

Tavoitteena tasa-arvo ja kestävämpi kehitys

Lähetysyhdistys Kylväjän joulukeräyksen tuotto kohdennetaan humanitaariseen apuun ja lähetystyöhön alueilla, missä tarve on suurin, kristittyjä vähän tai ei lainkaan, ja missä työ saa vähiten julkisuutta. Kylväjä tekee työtä lähinnä Aasiassa ja itäisen Afrikan alueilla.

Työn painopisteet ovat sukupuolten välisen tasa-arvon, ympäristön ja kestävän kehityksen sekä vammaisten aseman edistäminen. Naisten asemaa parannetaan koulunkäyntimahdollisuuksien ja valistuksen kautta. Kestävää kehitystä edistetään neuvomalla kierrätystä ja ympäristönsuojelua sekä istuttamalla puita eroosion torjumiseksi. Koteihin eristäytyneitä vammaisia rohkaistaan ja autetaan lähtemään mukaan yhteiskunnan toimintaan.

Joulukeräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen tilille FI57 4405 0010 0212 96 (BIC HELSFIHH). Viestiksi ”joulukeräys”.

Tukea nuorten uskoon ja elämään

Kansan Raamattuseuran (KRS) joulukeräyksen kohteena on nuoriso- ja opiskelijatyö. Sen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota nuorelle hengellinen koti, aikuisen tukea ja välittävä yhteisö uudella paikkakunnalla tai elämän muutostilanteissa. Opiskeluaika on usein vahvaa kutsumuksen etsimisen aikaa, ja KRS:n nuorisotyössä pyritään tukemaan nuorta omien lahjojen löytämisessä.

Yksi ensi vuoden tavoitteista on lähettää joukko opiskelijoita Tallinnaan Agape Europen järjestämään isoon Heartbeat Tallinn -evankelioimistapahtumaan.
Keräyksellä kunnioitetaan kesällä menehtyneen KRS:n opiskelijatyön syntyyn vaikuttaneen evankelista Kalevi Lehtisen perintöä ja pyritään jatkamaan uusien sukupolvien tavoittamista ja heidän tukemistaan uskossa.

Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla tilille 210338-5577 (IBAN: FI7321033800005577, BIC: NDEAFIHH). Viite 33514.

Joulumieltä merenkulkijoille

Suomen merimieskirkon kautta on jo 136 vuoden ajan välitetty joululahjoja ”tuntemattomille merenkulkijoille”. Joululahjatraditio jatkuu tänäkin vuonna. Lahjoja voi toimittaa Merimieskirkon toimipaikkoihin, joita on Suomen rannikkokaupungeissa sekä Alankomaissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Kreikassa ja Saksassa. Ne välittävät kotoisen joulun tunnelman heille, jotka viettävät joulunsa merellä.

Joulupaketin sisällöksi sopivat esimerkiksi villasukat, makeiset, kirjat sekä musiikkilevyt. Merimieskirkon nettipuodista löytyy myös monia mukavia lahjaideoita. Myös rahalahjoitukset ovat tervetulleita. Kertyneillä varoilla Merimieskirkko tekee joulupaketit merenkulkijoille. Yhden paketin hinta on tällöin 10 euroa. Rahalahjan voi lähettää Suomen Merimieskirkon tilille Sampo 800018-63597 tai FI55 80001800063597 DABAFIHH. Merkitse viitetiedoksi ”joululahja merenkulkijalle.”