Liikennevirasto

Joutsan ja Vaajakosken välille uusia ohituskaistoja ja uutta tielinjaa

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 09:03 EEST

4:n parantaminen Lusin ja Vaajakosken välillä on edennyt suunnitelmien mukaisesti niin, että parannettuja osuuksia voidaan ottaa käyttöön vaiheittain marraskuun aikana. Koko hanke valmistuu syyskesällä 2011.

Joutsan kunnan alueella otetaan viikolla 47 käyttöön Angeselän, Rutarannan ja Riihijärven viisi uutta ohituskaistaa.

Toivakan Viisarinmäen ja Jyväskylän Kanavuoren välillä siirretään vanhan valtatien liikenne yhteensä 21 km matkalla uudelle moottoriliikennetielle viikon 47 jälkeen.

Alun perin oli tarkoitus ottaa tänä vuonna käyttöön vain Oravasaaren ja Kanavuoren välinen 11 km osuus, mutta tehokkailla työjärjestelyillä työt etenivät niin hyvin, että koko tiejakso saadaan liikennekuntoon ennen talvea. Samalla talviliikenteessä hankalat kiertotiejärjestelyt Toivakan Viisarinmäessä saadaan pois käytöstä vuotta aikaisemmin.

Liikenteen siirron yhteydessä vanha valtatie 4 muuttuu 22 km:n matkalta seututieksi nro 644. Se toimii rinnakkaistienä paikallisväestölle, hitaalle ajoneuvoliikenteelle, kevyelle liikenteelle ja erikoiskuljetuksille, jotka eivät voi käyttää uutta moottoriliikennetietä.

Lusi–Vaajakoski-hankkessa on yhteensä 110 km:n matkalla rakennettu uutta tielinjaa 30 km, vanhaa tietä parannettu 50 km ja rakennettu 20 ohituskaistaa, joista uusia on 18. Uusia keskikaiteellisten ohituskaistoja valmistuu yhteensä 28 km, puolet pohjoisen, puolet etelän suuntaan. Siltoja on tähän mennessä valmistunut 31, ja ensi vuonna rakennetaan vielä kaksi siltaa Joutsaan.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen 95,5, M€ rahoituksen mukaiset keskeisimmät vaikutukset on näillä rakentamistoimilla pääosin saavutettu, eli liikenneturvallisuus paranee merkittävästi ja läpikulkuliikenteestä tulee sujuvampaa turvallisten ohituspaikkojen ansiosta.

Lisäksi pitkämatkaisen raskaan tavaraliikenteen taloudellisuus ja yhteysvälin toimivuus paranevat mäkisten ja kapeiden tieosuuksien poistumisen myötä. Taajamien lähialueilla parantuneet liikenneyhteydet edesauttavat merkittävästi maankäytön kehittymistä pitkällä tähtäyksellä erityisesti Joutsan, Toivakan ja Jyväskylän alueilla.

 

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 020 637 3567 tai ari.makela(at)liikennevirasto.fi

www.liikennevirasto.fi, hankkeet