Suomen Standardisoimisliitto SFS

Joutsenmerkityn kosmetiikan määrä moninkertaistunut vuoden alusta

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2010 15:13 EET

Joutsenmerkittyjen kosmetiikkatuotteiden määrä on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun tänä vuonna. Tämä osoittaa tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja käyttäjäturvallisuuden olevan yhä tärkeämpiä kilpailutekijöitä kosmetiikka-alalla.

Kosmetiikkatuotteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Kuluttajien tietoisuus asiasta lisääntyy päivä päivältä, mikä näkyy kasvaneena turvallisempien tuotteiden kysyntänä. Kuluttajien huolta ovat kasvattaneet etenkin kosmetiikan raaka-aineiden hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet.

Kosmetiikkavalmistajat yrittävät vastata turvallisempien tuotteiden kysyntään pyrkimällä eroon haitallisista raaka-aineista. Joutsenmerkki on valmistajalle hyvä keino viestiä kuluttajalle, että kosmetiikkatuote on mahdollisimman turvallinen sekä ympäristölle että käyttäjän terveydelle. Joutsenmerkittyjen kosmetiikkatuotteiden määrä Suomen markkinoilla onkin 3,5-kertaistunut vuoden alusta ja valmistajien kiinnostus merkkiä kohtaan näyttää vain kasvavan.

Joutsenmerkittyjä kosmetiikkatuotteita on Suomen markkinoilla tällä hetkellä jo 59. Jos mukaan lasketaan shampoot ja saippuat, nousee määrä jo yli 140:een. Kosmetiikasta on hyvää vauhtia kasvamassa suurin Joutsenmerkittyjen teknokemian tuotteiden ryhmä. Toivottavasti lähitulevaisuudessa joukossa on hiusvärejäkin, sillä ne ovat kosmetiikan voimakkaimpia ja herkistävimpiä kemikaaleja.

Joutsenmerkityssä tuotteessa haitallisia aineita on mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan. Joutsenmerkki kieltää kaikkien sellaisten aineiden käytön kosmetiikassa, joiden edes epäillään olevan hormonitoimintaa häiritseviä. Joutsenmerkki ei myöskään salli aineita, joiden epäillään aiheuttavan syöpää, vaurioittavan perimää tai haittaavan lisääntymistä. Joutsenmerkki asettaa myös tiukat rajoitukset herkistäville aineille. Lapsille tarkoitetuissa tuotteissa ei herkistävien raaka-aineiden käyttöä sallita ollenkaan.

Tausta-artikkeli kosmetiikkatuotteiden ympäristömerkinnästä löytyy osoitteesta www.joutsenmerkki.fi/ajankohtaista/media/taustamateriaalia/kosmetiikka/

Lisätietoa Joutsenmerkistä löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi.

 

LISÄTIEDOT:

 SFS-Ympäristömerkintä