Valtioneuvosto

Julkisen hallinnon tietohallintoa yhtenäistetään

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:25 EET

Hallitus hyväksyi 4.11. lakiesityksen julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä olisi huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Ministeriöt vastaisivat ohjauksesta omilla toimialoillaan. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 5.11.2010.

Tarkoitus on ottaa käyttöön yhtenäinen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon tason yhteentoimivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvauksia ja määrityksiä esimerkiksi sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. Tätä työtä tehdään jo monella toimialalla, mutta laki velvoittaisi työn entistä parempaan koordinaatioon.

Lakiehdotuksen mukaan tietyt sähköiseen asiakaspalveluun liittyvät tekniset tukipalvelut voisivat olla julkiselle hallinnolle pakollisia. Tällä helpotetaan niiden rakentamista ja tavoitellaan yhtenäisempää asiakaspalvelua. Valtionhallinnon sisällä yhteisiä palveluja voisi olla myös perustietotekniikassa.

Kukin julkisen hallinnon organisaatio on tähän asti erikseen kehittänyt omat tietohallinnon ratkaisunsa. Seurauksena on ollut tuhansien tietojärjestelmien kirjo, jonka heikkoutena on yhteentoimimattomuus. Jotta jatkossa tietotekniikasta saataisiin enemmän irtija järjestelmien kehityskustannukset pidetyksi kurissa, on järjestelmien yhteentoimivuutta kehitettävä. Lakiehdotuksessa esitetty keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kokonaisarkkitehtuurien laatiminen yhteisellä menetelmällä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös sitovaa ohjausta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sitovasti säätää valtiovarainministeriön päättämien julkisen hallinnon tietohallinnon standardien sisältämistä tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureista. Nämä käsitellään Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa, JUHTAssa ennen niiden vahvistamista standardeiksi. Laajalla valmistelulla pyritään varmistamaan annettavien säännöksien laatu sekä huolellinen vaikuttavuusarviointi.

Lakia ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2011 alussa. Kunkin annettavan asetuksen vaatima siirtymäaika tullaan arvioimaan osana sen valmistelua. Lain valmistelu on osa valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelmaa) ja tukee sen tavoitteita sähköisen asioinnin kehittämisessä.

Lisätietoja: valtion IT-johtaja Yrjö Benson, p. 09 160 33255 ja erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, p. 09 1603 2523