Valtioneuvosto

Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonan euron vastinrahoitus valtiolta

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2011 22:01 EET

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi 23.2.2011 julkisoikeudellisten yliopistojen vastinrahoituksesta. Valtioneuvosto päättää vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta lähiviikkoina.

Julkisoikeudelliset yliopistot ovat keränneet valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä 70 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitusta tarvitaan yhteensä 175 miljoonaa euroa.

Opetusministeri Henna Virkkunen on tyytyväinen siihen, että yliopistot ovat lyhyessä ajassa onnistuneet saamaan näin merkittävästi yksityisiä lahjoituksia. - Pääomien kartuttaminen on lähtenyt käyntiin jopa ennakoitua paremmin. Valtio vastaa jatkossakin yliopistojen toiminnan perusrahoituksesta, mutta lahjoitukset yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa kasvattavat yliopistojen omaa pääomaa, joka lisää niiden taloudellista autonomiaa ja liikkumavapautta, ministeri toteaa.

Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu 211,25 miljoonan euron vastinrahoitukseen. Valtion sijoituksen todellinen määrä määräytyy 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen sijoituksen määrästä. Julkisoikeudellisten yliopistojen valtion vastinrahoitukseen oikeuttavaa varainkeruuaika jatkuu 30.6.2011 saakka.

Lahjoituksilla kartutetaan peruspääomaa, josta yliopisto voi käyttää ainoastaan tuottoja toimintaansa. Näin ollen ei ole vaaraa siitä, että lahjoittajat liiaksi ohjaisivat yliopiston toimintaa. Yliopistojen valtion ulkopuolisen pääoman tulee olla aidosti uutta yksityistä pääomaa eikä esimerkiksi yliopistoyhtiöiden, omien rahastojen tai yliopistoja lähellä olevien säätiöiden tai kuntien, kuntien omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevaa varallisuutta.

Valtion vastinrahoituksesta tullaan vuonna 2011 päättämään kahdessa erässä. Yliopistoilla on kesäkuun 2011 loppuun saakka aikaa saada yhden miljoonan euron kynnysarvo ylitettyä. Valtioneuvosto päättää julkisoikeudellisten yliopistojen vuoden 2011 aikana 30.6.2011 mennessä kerättyjen lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta syyskuun 2011 aikana.

Julkisoikeudellisten yliopistojen hankkimien yksityisten rahalahjoitusten määrä on vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 74,2 miljoonaa euroa, josta valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia lahjoituksia on 70 miljoonaa euroa. Lahjoittajia on lähes 9 500, joista alle 1000 euron lahjoituksia on lähes 7 400. Yliopistot ovat saaneet 28 yli 500 000 euron lahjoitusta ja 100 000 euroa tai enemmän lahjoittaneita on 181. Yliopistojen itselleen asettama varainhankinnan tavoite on 84,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Laura Rissanen, puh. (09) 160 77409, 041 540 4505
- johtaja Anita Lehikoinen, puh. (09) 160 77353, 040 518 4891