Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jurvan keskustan ja mt 17358 Niemenkyläntien parantaminen alkaa vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Loka 05, 2010 11:36 EEST

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rakentaa Jurvan keskustaan ensi vuonna kiertoliittymän sekä parantaa Niemenkyläntietä noin 4,5 km matkalla. Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä Jurvantien (mt 689) varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylää.

Jurvan keskustan kiertoliittymä rakennetaan maanteiden 17384, 17390 ja 689 risteykseen. Lisäksi Jurvantien varteen välille Peurantie (mt 17384)–Jaakontie rakennetaan kevyen liikenteen väylä maantien pohjoispuolelle. Muille teille rakennetaan kevyen liikenteen ylityspaikkoja. Keskustan tiet ja kevyen liikenteen väylät myös päällystetään uudelleen. Keskustassa useiden liiketilojen pihoissa tehdään muutoksia pysäköintiin sekä niiden edustalla kevyen liikenteen väyliin. Suunnitelmat alkavat olla viimeistelyvaiheessa ja tiesuunnitelma on tulossa nähtäville lähiaikoina.

Jurvan keskustan työt aloitetaan Salonkujan putkisillan vaihtamisella jo tänä syksynä. Tämän takia mt 689 Kurikka–Jurva suljetaan yleiseltä liikenteeltä 11.10–15.10.2010 väliseksi ajaksi. Kiertotie ajoneuvoliikenteelle kulkee mt 6880 Koskenkorva–Koskimäki ja Hietikon tien kautta. Kevyelle liikenteelle on järjestetty kiertotie Auneentien kautta. Sillan urakoi YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut.

Niemenkyläntietä parannetaan noin 4,5 km. Tien parantaminen tapahtuu nykyisellä tiealueella kahden jyrkän mutkan oikaisua lukuun ottamatta. Sillan kohta säilytetään nykyisellään. Valaistus ei sisälly urakkaan. Tie tullaan päällystämään.

Jurvan keskustan ja Niemenkyläntien parantaminen tullaan kilpailuttamaan yhdessä suunnitelmien saadessa lainvoiman. Mikäli suunnitelmista ei tule valituksia, tapahtuu kilpailutus tammikuussa 2011 ja töihin päästään heti roudan sulamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Siltainsinööri Markku Rintamäki
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
0400 610 275