Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunginkirjaston asiakaskyselyyn 749 vastausta

Lehdistötiedote   •   Kesä 13, 2011 19:47 EEST

Jyväskylän kaupunginkirjaston asiakaskyselyyn 749 vastausta

Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjaston asiakaskysely toteutettiin 26.4.–15.5.2011. Kyselyyn vastasi 749 kirjaston käyttäjää. Tavoitteena oli saada tietoa kirjaston käytöstä sekä asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä kirjastosta.

Vastaajista lähes puolet ilmoitti asioivansa kirjastossa viikoittain. Kirjaston aukioloajoista sopivimmiksi nähtiin kello 12–20 välinen aika. Myös lauantain ja sunnuntain aukiolot saivat kannatusta. Sen sijaan arkiaamujen ja myöhäisten arki-iltojen aukioloaikoja pidettiin hankalina asioimisaikoina.

Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat lainaavansa, palauttavansa tai uusivansa aineistoa kirjastokäynneillään. Lisäksi kirjastoon tullaan lukemaan lehtiä, selaamaan uutuuksia, lukemaan kirjoja tai käyttämään tietokoneita. Kirjasto on myös suosittu ajanviettopaikka.

Kokoelmat ja asiakaspalvelu saivat kiitosta

Kirjaston kokoelmia pidettiin monipuolisina, kiinnostavina, riittävinä ja uutuuksia hyvin tarjoavana. Avovastauksissa toivottiin lisää dvd-elokuvia ja äänikirjoja, pelejä, lisää tietokirjoja pienkirjastoihin, kaunokirjallisuuden uutuuksia useimmin kappalein sekä kahviautomaatteja lehtilukusaleihin. Kirjailijavieraita toivottiin moneen kirjastoon.

Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti lainaavansa automaatilta tai henkilökunnalta riippuen jonon pituudesta. Toinen kolmannes puolestaan käytti ensisijaisesti automaattia. Vajaa kolmannes puolestaan halusi lainata henkilökunnalta. Kirjaston asiakaspalveluun oltiin pääsääntöisesti erittäin tai hyvin tyytyväisiä.

Noin puolella vastaajista oli ollut ongelmia kirjaston käytössä. Yleisin syy oli, ettei haettua aineistoa löytynyt. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat aukioloaikojen sopimattomuus, kirjastoaineiston vähyys sekä lainaus- ja/tai palautusautomaattien toimimattomuus.

Henkilökohtainen opastus koetaan tärkeäksi

Tulevaisuuden kirjastotilojen toivottiin olevan kiireettömiä ja rauhallisia paikkoja ilman hälinää. Kirjastoissa halutaan juoda kahvia, kokoontua ja kokoustaa, osallistua kirjapiireihin, levähtää mukavissa nojatuoleissa ja tutustua erilaisiin kulttuurimuotoihin.

Kirjaston palveluista tärkeimmiksi koetaan henkilökohtainen opastus kirjastonkäytössä sekä tiedonhaussa, luku- ja työskentelytilat, lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat, kotipalvelu sekä erilaiset verkkotiedonhaun ja tietokantojen opastukset, myös verkossa tehtävä kirjojen ja muiden aineistojen esittely. Tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista halutaan saada ensisijaisesti internet-sivuilta, sitten sähköisellä asiakastiedotteella. Kolmanneksi suosituin kanava on sanomalehti tai muu julkaisu.

Asiakaskyselyn tuloksista tulossa raportti

Ruusuja ja risuja -palautteiden mukaan vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kirjastoihin ja niiden palveluihin. Viime vuonna tehty kirjastoverkkoselvitys oli monen vastaajan mielessä, sillä kirjastojen toivottiin pysyvän nykyisellään ja toimipisteiden määrän ennallaan. Aukioloaikoja toivottiin yhtenäisemmäksi, tiloja helppokulkuisemmiksi ja esteettömiksi.

Saatuun palautteeseen perehdytään kesän 2011 aikana ja tuloksista julkaistaan raportti.Tuloksia tullaan käyttämään Jyväskylän kaupungin kirjastopalvelujen kehittämisessä. Asiakaskysely liittyy osaltaan Jyväskylän kaupungin organisaatiouudistukseen, jonka yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisyyden korostaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto kerää toimipisteissään jatkuvasti asiakaspalautetta, joka käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoa:

Johanna Vesterinen
Kirjastotoimenjohtaja
p. 014 266 4093
etunimi.sukunimi@jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/kirjasto

Seija Laitinen-Kuisma
Kirjastotoimen apulaisjohtaja
p. 014 266 4095
etunimi.sukunimi@jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/kirjasto