Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävien kuntoa kartoitetaan uudella menetelmällä

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 21:23 EET

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävien kuntoa kartoitetaan uudella menetelmällä

Jyväskylän kaupunki kehittää kevyen liikenteen laatukäytäviään osana kävely- ja pyöräilyteiden pääverkostoa. Laatukäytävät ovat kaupunginosista ja asuinalueilta ydinkeskustaan johtavia kävely- ja pyöräilyteitä, joiden tarkoituksena on tarjota liikkujille viihtyisiä ja miellyttäviä reittejä. Laatukäytäviksi määriteltyjen väylien kuntoa arvioidaan 7.11. alkavan viikon alkupuolella osana Jyväskylän kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämistyötä.

Inventointi tehdään polkemalla pyörällä läpi laatukäytäviksi määriteltyjä kävely- ja pyöräteitä tehden samalla havaintoja väylien kunnosta ja puutteista. Havaitut seikat dokumentoidaan paikan päällä. Työssä käytetään erityisesti kävely- ja pyöräilyteiden kunnon kartoitukseen suunniteltua kolmipyöräistä polkupyörää, johon on asennettu työssä tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Kyseessä on uusi kevyen liikenteen väylien kunnon toteamiseen kehitetty menetelmä, jota samalla testataan käytännössä.

Kartoituksessa annetaan väylän asfalttipäällysteen kunnolle arvosanoja viisiportaisella asteikolla. Arvosana 1 tarkoittaa hyvää tai uutta, 2 kohtuullista, 3 vähän vaurioitunutta, 4 korjauksen tarpeessa olevaa ja 5 huonoa. Päällystevaurioina ja puutteina kirjataan ylös erityyppiset halkeamat, kulkua haittaava epätasaisuus, reiät, reunavauriot sekä puutteelliset luiskaukset. Laadun osalta tehdään havaintoja näkemäpuutteista sekä muista turvallisuutta heikentävistä tekijöistä. Inventoinnissa kerätyt havainnot kerätään raportiksi, jota tullaan hyödyntämään laatukäytävien jatkokehitystyössä.

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytäväverkostoa on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa myös poikittaisiin yhteyksiin eli kaupunginosia ja asuinalueita keskenään yhdistäviksi. Laatukäytäviä lisäämällä ja kehittämällä halutaan edistää kaupunkilaisten omin voimin liikkumista sekä kävelyn tai pyöräilyn valitsemista autoilun sijaan.

Kevyen liikenteen laatukäytävien kehittämistyöstä vastaa Jyväskylän kaupungissa yhdyskuntatekniikan vastuualue. Inventoinnin tekee Ramboll Oy, joka on myös kehittänyt kartoitustyössä käytettävän tutkimusmenetelmän.

Valokuvat tutkimuksessa käytettävästä, erikoisvarustellusta pyörästä (kuvat Ramboll Finland Oy):
kuva 1 ja kuva 2

Lisätiedot:
-Jyväskylän kaupunki, katupäällikkö Tuula Smolander, p. (014) 266 5137, tuula.smolander[at]jkl.fi
-Ramboll Finland Oy, tutkija Juha Äijö, p. 040 536 0687, juha.aijo[at]ramboll.fi