Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jyväskylän Korpilahden Tähtiniemen riihirakennusta ei suojella rakennussuojelulailla

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:45 EEST

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkäsi 10.9.2010 tekemällään päätöksellä Korpilahden Vasemmistoliitto ry:n 13.4.2010 tekemän rakennussuojeluesityksen. Suojeluesitys koski Korpilahdella sijaitsevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Tähtiniemen riihtä. Riihirakennuksen suojelu voidaan kuitenkin haluttaessa turvata asemakaavan muutoksen yhteydessä.

ELY-keskus pyysi päätöksen valmistelun yhteydessä suojeluesityksestä lausunnot muun muassa Keski-Suomen museolta ja Museovirastolta. Keski-Suomen museon lausunnon mukaan Tähtiniemen riihellä on paikallista kulttuurihistoriallista arvoa. Museoviraston lausunnon mukaan Tähtiniemen riihi toimi vuosikymmeniä korpilahtelaisten ja lomalaisten keskeisenä kulttuuri- ja huvitapahtumien pitopaikkana ja sillä on käyttönsä kannalta kulttuurihistoriallista arvoa. Museoviraston mukaan rakennuksella on myös maisemallista arvoa nykyisellä paikallaan.

ELY-keskus totesi päätöksessään Keski-Suomen museon ja Museoviraston lausuntojen pohjalta, että Tähtiniemen riihirakennusta on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena.

Riihirakennus sijaitsee kuitenkin asemakaava-alueella ja rakennussuojelulain säännösten mukaan asemakaava-alueella rakennussuojelu toteutetaan pääsääntöisesti kaavamääräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset riihirakennuksen suojelun edellytykset voidaan selvittää vireillä olevassa Korpilahden Kirkkolahden asemakaavan muutosprosessissa, ja rakennuksen suojelu voidaan tarvittaessa turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla asemakaavan muutoksen yhteydessä. Rakennuksen suojelemiseen rakennussuojelulain nojalla ei näin ollen ollut syytä eikä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrännyt rakennusta suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla.

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Ritva Schiestl, puh. 040 839 3071